Skip to main content

Kampars pārrunā enerģētikas jautājumus ar Somijas vēstnieci Latvijā

Šodien, 19.jūlijā, ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) tikās ar Somijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto  vēstnieci Latvijā Mariju Sereniusu (Maria Serenius), lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar divpusējo ekonomisko sadarbību, kā arī energoefektivitāti un Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu direktīvu. „Latvija piešķir lielu nozīmi veiksmīga un aktīva ekonomiskā dialoga attīstībai ar Somiju, it īpaši enerģētikas un lietišķās sadarbības veicināšanas jomā”, tikšanās laikā uzsvēra ekonomikas ministrs.

Pārrunājot ar jauno atjaunojamo energoresursu direktīvu saistītos jautājumus, A.Kampars atzina, ka Latvijas primāro energoresursu bilancē atjaunojamie energoresursi (turpmāk – AER) tradicionāli ieņem nozīmīgu vietu – 2008.gadā tie sastādīja gandrīz 30% no kopējā enerģijas gala patēriņa. Tomēr Eiropas Savienības vienotās atjaunojamo energoresursu politikas nospraustais mērķis – sasniegt 40% AER īpatsvaru kopējā enerģijas gala patēriņā, Latvijai ir liels izaicinājums.

Vienlaikus, Latvijas AER politikas mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu un patēriņu, tādējādi mazinot atkarību no ārējiem primāro energoresursu avotiem. A.Kampars arī informēja vēstnieci par finanšu un citiem atbalsta instrumentiem, kurus paredzēts ieviest, lai veicinātu AER izmantošanu. Tikšanās laikā Somijas vēstniece atzina, ka ES enerģētikas jomā īpašu uzmanību pievērš dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem, uzsverot energoefektivitātes nozīmi ES konkurētspējā. A.Kampars uzsvēra, ka arī Latvijā enerģijas taupīšanas pasākumiem tiek pievērsta liela uzmanība un šajā jomā pastāv plašas iespējas īstenot energoefektivitātes pasākumus, it īpaši mājokļu jomā. Turklāt, kopš 2009.gada Latvijai ir pieejams arī vairāk kā 62 milj. EUR ES struktūrfondu atbalsts daudzdzīvokļu un sociālo mājokļu renovācijai.

Tikšanās laikā puses vienojās par iespējām izmantot Somijas pieredzi energoefektivitātes veicināšanā dzīvojamo māju sektorā, tai skaitā attiecībā uz valsts atbalsta mehānismiem, siltumnoturības standartiem, sertifikācijas shēmām u.c., ekspertiem tiekoties Ekonomikas ministrijā.
Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par naftas produktu rezervju izveidi.

Papildinformācija par Latvijas un Somijas sadarbību 2009. gadā Latvijas preču eksports ar Somiju sasniedza 136,3 milj. EUR (salīdzinot ar 2008. gadu samazinājies par 25,7%), savukārt imports – 207,1 milj. EUR (salīdzinot ar 2008. gadu samazinājies par 53,1%). Latvija 2009.gadā uz Somiju eksportēja koksni un tās izstrādājumus, metālus un to izstrādājumus u.c. preces. Savukārt, no Somijas importēja mašīnas, mehānismus un elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības produktus u.c. preces.

2009. gadā Latvijas pakalpojumu eksports ar Somiju sasniedza 139 milj. EUR (salīdzinot ar 2008. gadu pieaudzis par 4%), savukārt imports 49,2 milj. EUR (salīdzinot ar 2008. gadu samazinājies par 42,1%).

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Somijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2009. gadā sasniedza 348,1 milj. EUR.

 

Dalies ar ziņu