Skip to main content

VIENOTĪBAS 4000 zīmju programma 10. Saeimas vēlēšanām

Mūsu mērķis ir gudra, vesela un turīga latviešu nācija. Mēs redzam Latviju kā saliedētu nacionālu valsti, ko veido veido zinoši, uzņēmīgi un radoši cilvēki. Mēs redzam taisnīgu un saliedētu sabiedrību, kurā veselības un sociālā sistēma nodrošina tautas ataudzi. Mēs redzam Latviju kā Baltijas līderi, kuras globālo konkurētspēju nodrošina zināšanu ekonomika.

Vienotības Ministru prezidents ir Valdis Dombrovskis. Pēc “trekno gadu” politikas izraisītās ekonomiskās, politiskās un morālās krīzes Valda Dombrovska valdība izglāba valsti no bankrota un atjauno Latvijas labo vārdu pasaulē. Valstī ir atsākusies stabila attīstība. Mums tā ir jāsaglabā.

Dombrovska Vienotības valdības programmas galvenie virzieni: 

 • Darbs katram. Ražošanas un pakalpojumu attīstība visā Latvijā. Četros gados ieguldīti 3 miljardi latu ar mērķi izveidot jaunas ražotnes visos novados. Īpaša uzmanība attīstībai ārpus Rīgas.
 • Taisnīga sabiedrība. Nodokļu sistēmas progresīva reforma, lai nodokļus maksātu visi. Lai par darbu, bērniem,
  izglītību, veselību un videi draudzīgu dzīvesveidu būtu mazāki nodokļi kā par patēriņu, īpašumiem un piesārņojumu.
 • Godīga konkurence. Ar īpašumu sākumdeklarēšanu, ienākumu atklātību un pārdomātiem stimuliem mazināts pelēkais  bizness un krāpšana. Ierobežojot monopolus, samazinātas cenas patērētājiem.
 • Vesela sabiedrība. Veselības veicināšana, ikvienam pieejama slimību profilakse, fiziskas aktivitātes, sports. Uzsvars uz veselīgu dzīvesveidu, priekšlaicīgas nāves cēloņu apkarošanu, primāro aprūpi un patentbrīviem medikamentiem.
 • Nacionāla valsts. Vitāla latviešu valodas un kultūras telpa, kvalitatīvi sabiedriskie mediji un pienācīgs atbalsts kultūrai. Latviešu valodas aizsardzības un attīstības programma un pilsoniskā izglītība sabiedrības saliedēšanai.
 • Atbildīga politika. Politiskā reforma, lai deputāti būtu tuvāki vēlētājiem, valdības stabilākas un politiskā atbildība skaidrāka. Lai lielā nauda nevarētu nopirkt politiku. Darbīga pilsoniskā sabiedrība, kas aktīvi piedalās savas apkaimes, pašvaldības un valsts lēmumos.
 • Izglītota, radoša un uzņēmīga jaunā paaudze. Vidējā izglītība un divas svešvalodas – obligātas, arodizglītība – kopā ar uzņēmumiem, universitātes – starptautiski atzītas. Uzsvars uz radošumu, uzņēmīgumu, pilsoniskumu izglītībā.
 • Zināšanu ekonomika. Zināšanu un jaunievedumu veicināšana visās tautsaimniecības nozarēs, pārvaldē un izglītībā, lai Latvijas resursi tiktu izlietoti visaugstākās jaunās vērtības radīšanai. Precīzi stimuli energoefektīvai dzīvei, atjaunojamo resursu izmantošanai un videi draudzīgam biznesam.
 • Apdzīvoti Latvijas lauki un moderna lauksaimniecība. Ražošanas un pakalpojumu attīstība lauku teritorijās,
  nodarbinātības daudzveidošana. Kooperācija un modernizācija Latvijas lauksaimniecības potenciāla izvēršanai. Taisnīgi lauksaimnieku atbalsta maksājumi no ES budžeta.
 • Tautas ataudze. Programma “Trešais bērns”, lai tuvinātu dzimstību tautas ataudzes līmenim.7 Latvijas dubultās
  pilsonības piešķiršana, lai veicinātu darba emigrantu atgriešanos. Paaudžu solidaritāte – samērīgas pensijas ilgtspējīgā sistēmā.
 • Nē – korupcijai. Profesionāli izmeklētāji, stiprs KNAB, neatkarīga prokuratūra un tiesa. Moderna un atklāta publisko iepirkumu sistēma, kurā priekšrocības ir tiem, kuri godīgi maksā visu nodokļus.
 • Rietumu izvēle un globālie tirgi. Pilntiesīga līdzdalība arvien ciešāk integrētas Eiropas Savienības kodolā. NATO infrastruktūra Latvijā. Biznesa diplomātijas, tirgvedības un finansiāls atbalsts Latvijas eksportam uz pasaules straujāk augošajiem tirgiem, īpaši Austrumeiropā un Āzijā.

Īstenojot šo programmu, mums četros gados jāsasniedz konkrēti mērķi:

 • panākt tautsaimniecības izaugsmi par 20%,
 • nodrošināt Latvijā 1,1 miljonu darbavietu,
 • sagatavot Latviju dalībai eirozonā,
 • samazināt ienākumu nevienlīdzības indeksu vidējam Eiropā,
 • samazināt priekšlaicīgu mirstību par 20%,
 • panākt dzimstības pieauguma atjaunošanos,
 • pacelt izglītības kvalitātes limeni virs Eiropas vidējā,
 • pilnībā sabalansēt valsts ienākumus un izdevumus,
 • samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru uz pusi,
 • palielināt privātuzņēmēju skaitu par 50%

Astoņos gados Latvijai ir jākļūst par Baltijas līderi svarīgākajos dzīves kvalitātes, tautas attīstības un globālās konkurētspējas rādītājos.

Tikai vienotībā ir spēks.

Dalies ar ziņu