Skip to main content

Kampars: pirmajiem ekonomiskās izaugsmes simboliem jākļūst par stabilu pamatu ilgtspējīgai izaugsmei

Eksporta pieaugums, ārvalstu tiešo investīciju palielināšanās, pakāpenisks privātā patēriņa palielinājums, situācijas stabilizēšanās darba tirgū, ražotāju cenu celšanās un citi būtiskākie tautsaimniecības vidi raksturojošie rādītāji atspoguļojas iekšzemes kopprodukta izaugsmē, kas, pēc Centrālās Statistikas pārvaldes precizētiem datiem, šī gada 3.ceturksnī sasniedzis 2,9%

Šie procesi liecina ne vien par mērķtiecīgu valdības darbu, bet arī par uzņēmēju uzdrīkstēšanos un sasniegumiem, par biznesa vides uzticēšanos valdības izvēlētajam valsts finanšu sistēmas stabilizācijas kursam, tā šodien Biznesa foruma atklāšanā norādīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

„Dati, kas liecina par ekonomisko izaugsmi, uzlabojas pakāpeniski, tomēr mērķtiecīgi un konsekventi, tādēļ ir pamats uzskatīt, ka tie kļūs par stabilu pamatu valsts tautsaimniecības ilgtspējīgai izaugsmei. Valdības līdz šim paveiktais, sekmējot uzņēmējdarbības videi labvēlīgu nosacījumu ieviešanu, atspoguļojas arī starptautiski – Pasaules Bankas „Doing Business” reitingā Latvija pakāpusies par trīs pozīcijām un ir 24. no 183 valstīm, aģentūra „Standard & Poors” paaugstinājusi Latvijas kredītreitingu. „Ātrāk, lētāk un mazāk birokrātijas” – tie ir galvenie vadmotīvi valdībai turpmākajā darbā, motivējot uzņēmējdarbības vidi, lai Latvijas uzņēmēji būtu konkurētspējīgi pasaules līmeņa spēlētāji,” Biznesa foruma atklāšanas runā uzsvēra A. Kampars.

Ministrs norādīja, ka ekonomiskās situācijas uzlabošanos galvenokārt ir sekmējusi eksporta izaugsme. Preču eksporta apjomi pašlaik jau pārsniedz pirmskrīzes līmeni – šī gada deviņos mēnešos eksports ir palielinājies par gandrīz 29%, sasniedzot 3,3 miljardus latu, Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījuma apjomu vērtība palielinājusies par 22% sasniedzot 7,4 miljardus latu.

Ekonomikas ministrijas informācija liecina, ka šī gada 3.cetukšņa beigās uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas ekonomikā bija 6,1 miljards latu, kas ir par 7,8% vairāk nekā gada sākumā, turklāt straujāk, nekā iepriekšējos gados, ir palielinājušās uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas preču ražošanas nozarēs. Tas liecina, ka, lai gan ārvalstu investori ir kļuvuši piesardzīgāki, kopumā to interese par ieguldījumiem Latvijas ekonomikā nav mazinājusies.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tel. 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu