Skip to main content

Kampars: prioritātes ir uzņēmējdarbības stimulēšana un jaunu darba vietu radīšana

„Esošajos ekonomiskajos apstākļos, kad Latvija sāk atgūties no krīzes, Ekonomikas ministrijas prioritāte ir radīt tādu uzņēmējdarbības vidi, kas ir labvēlīga jaunu uzņēmumu veidošanai, ražošanas jaudu palielināšanai, investīciju piesaistei un stimulē uzņēmējus radīt jaunas darba vietas, tādējādi mazinot bezdarba līmeni,” tā, atbildot uz elektroniskā pasta vēstulēm, kas sūtītas sociāldemokrātu biedrības „Progresīvie” kampaņas ietvaros, norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ministrs uzskata, ka biedrības izteiktie priekšlikumi pēc būtības ir vērsti uz uzņēmēju konkurētspējas mazināšanu, kas pašreizējā situācijā nav atbildīga rīcība. Daudz būtiskāk, pēc A. Kampara domām, ir veidot sabiedrības viedokli par labu legālai uzņēmējdarbībai, kas ievēro augstus sociālās atbildības standartus.

Ministram nav pieņemama biedrības aicinājumā manāmā vēlme klasificēt uzņēmumus sabiedrībai „būtiskos un nebūtiskos” un uzsver: „Nozīmīga ir ikviena uzņēmējdarbības iniciatīva un, lai ekonomiskās krīzes apstākļos mudinātu iedzīvotājus nebūt pasīviem, bet, ienākumu un dzīves līmeņa nodrošināšanai, sākt savu uzņēmējdarbību, pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas ir ieviesta un sekmīgi darbojas mikrouzņēmumu atbalsta programma, kas devusi iespēju tūkstošiem aktīvu un darboties gribošu Latvijas iedzīvotāju uz būtiski atvieglotiem un izdevīgiem nosacījumiem kļūt par uzņēmējiem un radīt darbu gan sev, gan līdzcilvēkiem.”

Apzinoties, ka Latvija no krīzes spēs atgūties tikai ar mērķtiecīgu rīcību un produktīvu darbu, Ekonomikas ministrija 2009. gada vidū, kad valsts bija tuvu bankrotam, par galveno uzdevumu noteica – padarīt Latvijas ekonomiku „gudrāku” un orientētu uz eksportu, nevis iekšējo patēriņu.

Eksporta veicināšana un uzņēmējdarbības, īpaši prioritāro nozaru – pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, ķīmiskās rūpniecības, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, mašīnbūves un metālapstrādes, kā arī uz eksportu orientēto pakalpojumu nozaru, t.sk. transporta un loģistikas, tūrisma, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, atbalsts ir mainījis ekonomikas struktūru.

Ministrs norāda: „Ekonomikas dzinējspēki ir mainījušies vietām – iekšzemes kopproduktā būtiski palielinājies eksporta īpatsvars un eksporta apjomi pārsniedz pat pirmskrīzes līmeni. Pašlaik Latvijas ekonomika ceturksni pēc ceturkšņa uzrāda augšupejošu līkni un konsekventi tiek paaugstināts valsts kredītreitings, kas dos iespēju vietējiem uzņēmējiem saņemt kredītresursus par zemāku cenu un konkurēt ārējos tirgos, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un tautas labklājību.”


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu