Skip to main content

Kampars: situācija ar elektroapgādi tiek kontrolēta

Elektroapgādes atjaunošana dabas stihijas skartajos reģionos notiek sekmīgi – darbam ir mobilizētas gan AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” brigādes, gan mežizstrādātāji, kas atsaukušies valdības aicinājumam nākt palīgā krīzes seku novēršanā, situācijas uzlabošanos patlaban sekmē arī laika apstākļi, proti, atkusnis, kas atvieglo strādnieku darbu mežā, tā šodien, 11. janvārī, Ekonomikas ministrijas vadības operatīvajā sanāksmē secināja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

„Operatīvie dati liecina, ka elektrības atjaunošanu pašlaik gaida aptuveni 2300 mājsaimniecības un, elektromontieru brigādēm turpinot strādāt tikpat intensīvā režīmā kā pašlaik, ir cerība, ka jau līdz nedēļas beigām varētu lemt par ārkārtas situācijas atcelšanu. Vienlaikus, jāņem vērā laika prognozes, kurās atkal tiek solīti nokrišņi un gaisa temperatūras pazemināšanās, tādēļ AS „Latvenergo” būtu jārīkojas preventīvi, jāapzina potenciāli bīstamās vietas un jānodrošina, lai lūstoši koki šajās vietās neapdraudētu elektrolīnijas. Iesaistītie mežizstrādes resursi patlaban ir tam pietiekami,” pēc sanāksmes norādīja ministrs Artis Kampars.

Ekonomikas ministrijas operatīvās sanāksmes par rīcību iespējami drīzai elektroenerģijas padeves atjaunošanai notiek katru dienu kopš Ministru kabineta lēmuma par ārkārtējas situācijas izsludināšanu 40 pašvaldībās. Pēc nepieciešamības apspriedēs tiek pieaicināti atbildīgo dienestu speciālisti. Šodien, 11. janvārī, operatīvajā sanāksmē piedalījās arī AS „Sadales tīkls” un Latvijas Mežistrādātāju asociācijas pārstāvji.

2011. gada 6. janvāra Ministru kabineta sēdē, izsludinot ārkārtēju situāciju 40 Latvijas novados, Ekonomikas ministrijai tika uzdots nodrošināt ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektroenerģijas padevi sabiedrībai, to iepriekš saskaņojot ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu