Skip to main content

Kampars: situācija elektroapgādē pakāpeniski uzlabojas

Kopš vakardienas elektrolīniju postījumu novēršanā iesaistījušies 30 – 40 mežistrādātāji, nedēļas nogalē piesaistīto strādnieku skaits palielināsies vēl par 70 – 90, tā šodien, 7. janvārī, Ekonomikas ministrijas vadības operatīvajā sanāksmē, ko sasaucis ekonomikas ministrs Artis Kampars, informēja AS „Sadales tīkls”.

„Situācija ar energoapgādi pakāpeniski uzlabojas – šorīt bez strāvas ir aptuveni 7000 mājsaimniecību. Ir uzlabojusies informācijas un darbu koordinācija starp AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” un Latvijas Mežistrādātāju savienību par papildspēku iesaistīšanu, lai nodrošinātu ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas bojājuši vai apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas. Šodien mani arī informēja, ka postījumu novēršanā tiek iesaistītas elektromontieru brigādes no Lietuvas un Igaunijas, gatavību 24 stundu laikā nogādāt Latvijā pilnībā nokomplektētas brigādes izteikusi arī Dānija,” pēc operatīvās sanāksmes secināja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Šīs dienas sanāksmē Latvijas Mežizstrādātāju savienības un AS „Sadales tīkli” pārstāvji vienojās par atbildīgajām kontaktpersonām attiecīgajos reģionos, kas koordinē mežizstrādātāju izvietojumu elektrolīniju bojājumu vietās un nosaka nepieciešamo brigāžu tehnisko aprīkojumu. Diemžēl ne visās teritorijās ir iespēja pielietot specializēto mežizstrādes tehniku.

AS „Latvenergo” saņem tehnisko atbalstu arī no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – vakar piegādāti papildus 9 visurgājēji, ar kuriem elektromontieriem ir vieglāk nokļūt elektrolīniju bojājumu vietās un veikt ikdienas apgaitas. Kopumā darbos iesaistīti NBS 23 visurgājēji.

Operatīvajā sanāksmē aktualizēti divi jautājumi, kuru koordinēšana ir Krīzes vadības padomes sekretariāta kompetencē – proti, ceļu tīrīšanas kvalitāte, kā arī mežizstrādātāju un AS „Sadales tīkls” elektriķu, kas pārvietoti darbam Latgalē no citiem reģioniem, izmitināšana. Par ceļu tīrīšanu būtu vēlama operatīvāka darbu koordinācija starp pašvaldībām un AS „Latvijas valsts ceļi”, savukārt izmitināšanas jautājumi būtu jārisina pašvaldībām.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka ārkārtas situācijas laikā AS „Sadales tīkli”, novēršot un likvidējot avārijas un dabas stihijas radītās sekas elektriskajos tīklos, veic ārkārtas koku ciršanas darbus, kuru laikā tiek nocirsti līniju apdraudošie koki ārpus trasēm (aizsargjoslām). Tāpēc nekustamo īpašumu un mežu īpašnieki tiek aicināti apsekot savus īpašumus: ja elektrolīnija šķērso īpašumu un dabas stihijas laikā tā ir bijusi bojāta, tad blakus līnijas trasei, iespējams, atrodas nozāģēti koki un koku zari. AS „Sadales tīkli” mājas lapā internetā ir publicēta informācija par vietām, kurās šobrīd notiek apdraudošie koku ciršanas darbi.

Ekonomikas ministrijas operatīvās sanāksmes, kurās tiek saņemta aktuālā informācija par mājsaimniecībām, kurām atjaunota elektrības padeve, un izvērtēta meteoroloģiskā informācija, lai prognozētu rīcību gadījumā, ja laika apstākļi pasliktinās, notiek katru rītu. Pēc nepieciešamības sanāksmēs tiek pieaicināti arī atbildīgo dienestu speciālisti.

Sanāksmēs piedalās ekonomikas ministrs Artis Kampars, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele, Enerģētikas departamenta direktors Dins Merirands. Šīsdienas sanāksmei bija pieaicināti AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkli” un Latvijas Mežizstrādātāju savienības pārstāvji.

Kā zināms, 2011. gada 6. janvāra Ministru kabineta sēdē, izsludinot ārkārtēju situāciju 40 Latvijas novados, Ekonomikas ministrijai tika uzdots nodrošināt ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektroenerģijas padevi sabiedrībai, to iepriekš saskaņojot ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu