Skip to main content

Kampars tikās ar jauno Ukrainas vēstnieku Latvijā

Šodien, 22. jūnijā, ekonomikas ministrs Artis Kampars iepazīšanās vizītē tikās ar jauno Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Anatoliju Olijniku (Anatoliy Oliynyk). Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas (SVK) 4. sēdi, kas š. g.28. – 29. jūnijā notiks Kijevā.

„Ukraina ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības partneris un mēs saskatām potenciālu šo attiecību tālākai attīstīšanai un padziļināšanai”, sarunās ar vēstnieku uzsvēra A. Kampars.

Ministrs informēja, ka sadarbības veicināšanai līdz šī gada beigām Ukrainā plānots atvērt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību, savukārt vēstnieks ar gandarījumu atzina, ka SVK ietvaros plānots pārrunāt plašu sadarbības jautājumu loku un norādīja, ka aktuālākie no tiem ir par sadarbības iespējām elektroenerģijas piegāžu un kravu tranzīta jautājumos.

Ekonomikas ministrs apsveica jauno Ukrainas vēstnieku ar stāšanos amatā un izteica cerību, ka turpmākā sadarbība būs abpusēji veiksmīga un sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas un Ukrainas ekonomisko saišu stiprināšanā.

Ministrs atzinīgi novērtēja līdzšinējo abu valstu sadarbību, par ko liecina notikušās tikšanās starp Latvijas un Ukrainas amatpersonām, uzņēmēju pārstāvošajām organizācijām, kā arī uzņēmējiem.

Informācijai:
Latvijas – Ukrainas SVK 4. sēde notiks Kijevā (Ukraina). 29. jūnijā plānota SVK sēde, savukārt 30. jūnijā norisināsies Latvijas – Ukrainas biznesa forums. Vizītes ietvaros plānotas arī ekonomikas ministra A.Kampara divpusējās tikšanās ar Ukrainas amatpersonām.

SVK no Latvijas puses vadīs ekonomikas ministrs A.Kampars, no Ukrainas puses ekonomikas ministra vietnieks V. Bandurovs (V. Bandurov). Tās ietvaros plānots pārrunāt abu valstu ekonomisko sadarbību tādās jomās kā uzņēmējdarbība, transports un sakari, enerģētika, lauksaimniecība, tūrisms, reģionālā politika, izglītība un zinātne, vides aizsardzība kā arī citās perspektīvās jomās turpmākās tirdznieciski – ekonomiskās sadarbības attīstībai.

Papildinformācija par sadarbību ar Ukrainu:
2010. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Ukrainu sasniedza 206 milj. USD, kas ierindoja Ukrainu 22. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā.

Eksports uz Ukrainu veidoja 63,8 milj. USD (0,5% no kopējā eksporta), savukārt imports – 142,1 milj. USD (1,2% no kopējā importa), tādejādi Ukraina bija Latvijas 24. nozīmīgākais eksporta un 22. nozīmīgākais importa partneris.
Latvijas preču eksports bija 99,6 milj. USD (2009.gadā 74,6 milj. USD), savukārt imports – 123,3 milj. USD (2009.gadā 81,2 milj. USD). Latvijas pakalpojumu eksports sasniedza: (-35,8) milj. USD (2009.gadā – 4,4 milj. USD), savukārt imports 18,8 milj. USD (2009.gadā 14,8 milj. USD).

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas 2010.gadā bija ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas, koks un koka izstrādājumi, papīra masa no koksnes; papīrs, kartons.

Savukārt no Ukrainas Latvija 2010.gadā importēja galvenokārt parastos metālus un parasto metālu izstrādājumus, pārtikas rūpniecības ražojumus, satiksmes līdzekļus, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumus, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumus.

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Ukrainas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2010. gadā bija 77,2 milj. USD un, salīdzinot ar 2009.gadu, investīciju apjoms ir palielinājies par 18%, ierindojot Ukrainu 19. vietā ārvalstu investoru sarakstā. Investīcijas pārsvarā uzkrātas finanšu starpniecībā un operācijās ar nekustamo īpašumu.

Latvijas investori Ukrainā 2010. gadā investīcijās uzkrājuši 40,4 milj. USD, salīdzinot ar 2009.gadu investīciju apjoms ir samazinājies par 29,6% un Ukraina bija 6. nozīmīgākais partneris pēc ārvalstu tiešajām investīcijām no Latvijas. Investīcijas pārsvarā uzkrātas finanšu starpniecībā, operācijās ar nekustamo īpašumu, tirdzniecībā un būvniecībā.

Saskaņā ar „Lursoft” datiem 2011. gada 17. jūnijā Latvijā darbojās 499 uzņēmumi ar Ukrainas kapitālu. Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Ukraina ierindojas 19. vietā ar kopējo investīciju apjomu 53,8 milj. LVL.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu