Skip to main content

Kampars tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadību

Ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien, 12. janvārī, tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Ivaru Zariņu.

Tikšanās laikā pārrunāta ārkārtējā situācija, kas Latvijā izsludināta, lai operatīvi novērstu dabas stihijas radītos traucējumus elektroapgādē, kā arī ministra vīzija par enerģētikas politikas attīstību ilgtermiņā.

Amatpersonas pārrunāja arī Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes doto uzdevumu tuvākajos mēnešos sagatavot priekšlikumus par industriālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmu uzlabošanu.

„Līdzās valdības rīcības plānam un izvirzītajām politikas prioritātēm, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcībā ir nozīmīgi instrumenti gan lai veicinātu regulējamo nozaru uzņēmumu attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci, gan lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus,” pirms tikšanās norādīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, saskaņā ar likumu, strādā ekonomikas ministra pārraudzībā, taču savu funkciju pildīšanā ir neatkarīga institūcija un nav padota ne valsts, ne pašvaldību iestādēm. Respektējot SPRK neatkarību, ministrs vēlas pārrunāt komisijas vadības redzējumu par enerģētikas nozares attīstību Latvijā un politikas iniciatīvām šajā jautājumā.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu