Skip to main content

Kandavā viesojas Saeimas deputāti

2013. gada 11. janvārī, Kandavā darba vizītē ieradās LR Saeimas deputāti Lolita Čigāne un Andrejs Judins. Deputātus pavadīja viņu palīgi Edgars Engīzers, Margarita Mikelsone un Gatis Liepiņš.

Vispirms deputāti tikās ar partijas VIENOTĪBA Kandavas novada nodaļas biedriem. Nodaļas vadītāja un domes deputāte Inga Priede ar saviem kolēģiem – pašvaldības deputātiem Solvitu Horsti un Guntaru Indriksonu ciemiņus iepazīstināja ar tikšanās darba kārtību un iestādēm, ko īsajā viesošanās reizē plānots apskatīt. Cita starpā, Saeimas deputāti tika informēti par pašvaldībā esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Tālāk ceļš veda uz Kandavas internātvidusskolu, kur mācās bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņi, maznodrošinātie, bet, ja klasēs paliek brīvas vietas, skolā tiek uzņemts jebkurš skolēns gan no Kandavas, gan tuvākas vai tālākas apkārtnes. Jau vairāku gadu garumā Izglītības un zinātnes ministrijas kuluāros tiek spriests par internātskolu reorganizāciju vai to nodošanu pašvaldībām. Tas nozīmētu šo skolu likvidāciju, jo pašvaldībām nav tādu līdzekļu, lai bez novados vai pilsētās esošajām citām vispārizglītojošām skolām spētu uzturēt arī šādas specifiskas mācību iestādes. Proti, valsts līdz šim nodrošina skolēnu, kas atbilst internātvidusskolas statusam bezmaksas ēdināšanu, uzturēšanos internātā visas mācību nedēļas garumā un mācību līdzekļu nodrošināšanu. Ja šāda tipa mācību iestādes tiks likvidētas, tad tūkstošiem bērnu paliks bez brokastīm, siltām pusdienām un vakariņām, un bez normāliem dzīves apstākļiem. Skolēniem ir kopīgas vakara mācības skolotāju klātbūtnē, kur tiek izpildīti mājās uzdotie uzdevumi. Klases audzinātājas skolā ir pieejamas no plkst. 07:00 līdz 23:00. Skolas direktore, visu cienītā un mīlētā Aija Blite ar gandarījumu viesiem stāsta par skolas panākumiem, projektu īstenošanu, skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs un radošajām izpausmēm interešu izglītībā.

Kandavas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Nagla”, ciemiņus sagaida vadītāja Jana Kašlaja, kura ar apbrīnojamu entuziasmu stāsta par bērnu un jauniešu iespējām darboties kopā. Centrs 2012. gadā ieguvis plašas un mūsdienīgas telpas, pateicoties Šveices projektā piešķirtajiem līdzekļiem un Kandavas pašvaldības līdzfinansējumam. Jauniešu centrā galvenais ieguvums ir tas, ka jauniešiem tiek dota iespēja darboties brīvi, radoši, bez uzspiestām, formāli noteiktām funkcijām. Centrā jaunieši var brīvi izteikt savas idejas un ierosinājumus, atrast sev ko piemērotu, brīvajā laikā nodarboties ar galda tenisu, novusu, izmantot trenažierus, darboties radošajās darbnīcās, filmu un foto laboratorijā, piedalīties projektu rakstīšanas vakaros, tematiskos tējas vakaros, dejot diskotēkās. Viesi ar sajūsmu apskatīja jauniešu veidoto fotomākslas darbu izstādi. Jauniešu centrs darbojas Kandavas novada izglītības pārvaldes paspārnē, bet tas netraucē meklēt papildus iespējas, lai piesaistītu papildfinansējumu dažādu aktivitāšu veikšanai. Ar labiem panākumiem jaunieši kopā ar savu vadītāju īsteno starptautisko programmu Award, piedalās apmācību programmā „Jaunietis māca jaunietim”, organizē spēles un sacensības, un pavisam nesen organizēja jauniešu dalību skijoringa sacensībās Kandavas moto trasē.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Inga Priede
Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 29417255, 371 63232125
[email protected]

 

Dalies ar ziņu