Skip to main content

Kariņa izstrādātās enerģētikas politikas pamatnostādnes gūst nozīmīgu atbalstu EP

Eiropas Parlamenta lielākā un ietekmīgākā frakcija – Eiropas Tautas partija – apstiprinājusi tās enerģētikas un klimata politikas pamatnostādnes. Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Krišjānis Kariņš (Vienotība/ETP) bija viens no diviem šī dokumenta autoriem, izstrādājot enerģētikas politikas pamatnostādnes.

"Pieņemtā ETP frakcijas enerģētikas stratēģija sniedz skaidru ieskatu, kādu politiku šajā nozīmīgajā jomā īstenos lielākais politiskais spēks Eiropas Parlamentā. Tas ir signāls gan dalībvalstīm, gan nozarei," uzsver Krišjānis Kariņš. Viņš arī norāda, ka pēdējos piecus gadus grupas nostāja enerģētikas un klimata politikas jautājumos nav bijusi vienota, līdz ar to panāktais atbalsts izstrādātajam dokumentam ir uzskatāms par nozīmīgu panākumu.

Pieņemtais dokuments kalpos par pamatu visiem lēmumiem šajā joma, kas turpmāk tiks pieņemti ETP politiskajā grupā. Galvenie tā punkti paredz enerģētikas savienības izveidošanu un pasākumu kopumu, kas veicami, lai to panāktu, kā, piemēram, infrastruktūras izbūve, konkurences veicināšana, energoavotu diferencēšana, energoefektivitātes palielināšana. Tāpat stratēģija izvirza ambiciozus mērķus saistībā ar klimata pārmaiņu negatīvo seku novēršanu, piemēram, panākt 40% siltumnīcas efektu izraisošo gāzu apjoma samazinājumu līdz 2030 gadam.

Krišjānis Kariņš kopš 2014. gada jūlija ir Parlamenta politiskās grupas ETP koordinators Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Komitejas koordinators vada frakcijas darbu attiecīgajā jomā, nosakot prioritātes, izstrādājot kopējo pozīciju un pārstāvot frakciju šajos jautājumos.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu