Skip to main content

Kariņš aicina virzīties uz vienotu Baltijas valstu enerģētikas tirgu

Šodien, 3. jūnijā, Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš, atklājot Baltijas Asamblejas parlamentāro diskusiju “Attīstot kopīgu ilgtspējīgu Baltijas – Ziemeļvalstu enerģijas tirgu” Viļņā, Lietuvā, aicināja Baltijas valstis strādāt pie kopīgas enerģētikas stratēģijas, lai reģionā panāktu konkurenci un patērētājiem pēc iespējas zemākas cenas.

„Konkurence enerģētikā mūsu reģionā varam nodrošināt tikai visām trīs Baltijas valstīm vienoti strādājot Eiropas līmenī,” savā uzrunā uzsvēra Kariņš. „Ir nepieciešama Inčukalna gāzes krātuves un visu trīs Baltijas valstu gāzes tīklu atvēršana konkurencei un tas ir paveicams tikai kopīgiem spēkiem. Tāpēc skatījums uz enerģētikas tirgu individuālā valstu līmenī ir neauglīgs. Tas rada tikai nevajadzīgu puicisku mērīšanos,” teica Kariņš.

Attiecībā uz sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecību Baltijas valstīs, Kariņš norādīja, ka visloģiskākā vieta tam būtu Rīgā, ņemot vērā Inčukalna gāzes krātuves nepieciešamību reģionālai gāzes apgādei. Jo terminālis atradīsies tālāk no Inčukalna, jo dārgākas būs termināļa izmaksas „Visas gāzes piegādes plūsmas problēma ir esošās infrastruktūras atrašanās Gazprom rīcībā. Lai to mainītu, Baltijas valstīm vienoti ir jāstrādā kopā ar Eiropas Komisiju. Diskusijai jābūt nevis par termināļa vietu, bet par esošās infrastruktūras atvēršanu konkurencei,” diskusijā uzvēra Kariņš.

Parlamentārajā diskusijā par aktuāliem enerģētikas jautājumiem piedalījās Baltijas valstu parlamentu un valdību pārstāvji. Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un ir viens no galvenajiem ziņojuma “Enerģētikas infrastruktūras prioritātes līdz 2020.gada un pēc tam” sagatavotājiem jeb līdzziņotājs.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: +371 29484828
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu