Skip to main content

Kariņš: Eiropas drošības standarti kodolreaktoru būvniecībā jāpiemēro arī Krievijai un Baltkrievijai

Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība, ETP) debatēs par kodolreaktoru drošību un Eiropas mācību no kodolkrīzes Japānā rosināja panākt, ka Eiropas augstie standarti kodolreaktoru būvniecībā tiek piemēroti ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet arī pārējā pasaulē, īpaši Krievijā un Baltkrievijā.

„Mums nepietiks ar to, ka paaugstināsim Eiropā drošības pasākumus, jo kaimiņos Krievija un Baltkrievija iet uz priekšu, neskatoties uz mūsu debatēm par kodoldrošību. Viņi attīstīs savus reaktorus, tātad mums ir jāpanāk, ka Eiropas augstie standarti tiek piemēroti ne tikai Eiropā, bet arī pārējā pasaulē, īpaši mūsu kaimiņvalstīs Krievijā un Baltkrievijā,” uzrunājot kolēģus, uzsvēra Kariņš.

Debatēs Kariņš arī norādīja, ka ES dalībvalstīm jāpievērš pastiprināta uzmanība energotaupības pasākumiem, kā arī jāliek lielāks uzsvars uz atjaunojamiem energoresursiem. „Ilgtermiņā tieši energrotaupība un pastiprināta vēja, saules, ūdens un biomasas izmantošana ir tas, kas mazinās mūsu atkarību gan no atomenerģijas, gan no importētiem energoavotiem,” teica Kariņš.

Eiropas Parlaments pēc debatēm par to, ko Eiropai vajadzētu mācīties no Japānas kodolavārijas un kādiem būtu jābūt ES dalībvalstu optimālajiem enerģijas avotiem nākotnē, šodien neatbalstīja rezolūciju, kurā ietverti jautājumi par kodolspēkstaciju drošības pārbaužu kritērijiem, ka arī nepieciešamību veikt drošības pārbaudes arī kaimiņvalstīs.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr. +371 29484828
[email protected]

Dalies ar ziņu