Skip to main content

Kariņš: Eiropas investīciju fonda finansējumam jānonāk visās ES dalībvalstīs

Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš vērš uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt, ka Eiropas investīciju fonda jeb tā saucamā “Junkera plāna” projekti tiek īstenoti visā Eiropas Savienībā. “Nedrīkst pieļaut situāciju, ka tie koncentrējas kādās atsevišķās dalībvalstīs vai reģionos, kur finanšu tirgi ir attīstītāki,” uzsver deputāts.

Lai nodrošinātu Latvijas intereses, K. Kariņš ir iesniedzis grozījumus Eiropas investīciju fonda noteikumos, pie kuriem šobrīd strādā Parlamenta atbildīgās Ekonomikas un monetāro lietu un Budžeta komitejas. Latvijas deputāta iesniegtie grozījumi paredz, ka Eiropas investīciju fonda projekti jāīsteno visā Eiropas Savienībā un tie nedrīkst koncentrēties atsevišķās dalībvalstīs vai reģionos.

K. Kariņa iesniegtie grozījumi arī paredz, ka fondam ir jābūt politiski neatkarīgam, lai tas varētu piesaistīt nepieciešamo privāto kapitālu. Tāpat deputāts ierosina nodrošināt tehnisko palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā, lai celtu projektu pievilcību un palielinātu investoru interesi tajos ieguldīt.

Lai īstenotu Enerģētikas savienības mērķus, K.Kariņš rosina caur fondu atbalstīt projektus, kas saistīti ar enerģētikas infrastruktūras attīstību. Tas it īpaši ir būtiski Baltijas valstīm, kuras joprojām ir izolētas no kopējiem Eiropas gāzes tīkliem.

Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas šobrīd strādā pie Eiropas investīciju fonda noteikumiem. Balsojums par noteikumiem atbildīgajās komitejās ir plānots 20. aprīlī, bet gala balsojums Parlamenta plenārsesijā jūnijā. Pēc noteikumu apstiprināšanas tiks izveidots fonds un uzsākta projektu izstrāde, to piedāvāšana privātajiem investoriem. Plānots, ka kopējais fonda apjoms tuvāko trīs gadu laikā sasniegs 315 miljardi eiro un varētu tikt radītas aptuveni miljons jaunu darba vietu.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu