Skip to main content

Kariņš ievēlēts par lielākās EP frakcijas enerģētikas un rūpniecības politikas virzītāju

Ceturtdiena, 3.jūlijs. Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība) kļuvis par lielākās un ietekmīgākās EP politiskās frakcijas ETP (Eiropas Tautas partijas) koordinatoru spēcīgajā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Komitejas koordinators vada frakcijas darbu attiecīgajā jomā, nosakot prioritātes, izstrādājot kopējo pozīciju un pārstāvot frakciju šajos jautājumos.

Uz lielākās politiskās frakcijas ETP rūpniecības un pētniecības politikas koordinatora amatu kandidēja arī Vācijas un Austrijas pārstāvji, tomēr ar nozīmīgu balsu pārsvaru amatā tika ievēlēts Latvijas pārstāvis Krišjānis Kariņš.

K.Kariņš Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā strādāja arī iepriekšējā Eiropas Parlamenta sasaukumā. K.Kariņa paveiktais šajā komitejā tika atzinīgi novērtēts gan no kolēģu, gan nozares ekspertu puses. Viņš virzīja, kā arī panāca likuma pieņemšanu, kas ierobežo Gazprom monopolu un sper pirmo soli vienotas ES enerģētikas ārpolitikas virzienā. Tāpat K. Kariņš aktīvi strādājis pie ES enerģētikas infrastruktūras attīstības prioritātēm, panākot, ka viena no galvenajām prioritātēm ir Baltijas valstu enerģētiskās izolētības izbeigšana līdz 2020.gadam.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ir atbildīga par ES rūpniecības politika un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ieskaitot pasākumus saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Komiteja atbild par ES pētniecības politiku un enerģētikas politiku, enerģijas piegādes drošību un energoresursu efektivitāti, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē. Tāpat tās atbildībā ir informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīklu izveidi un attīstību telekomunikāciju infrastruktūras nozarē.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu