Skip to main content

Kariņš: Jāpanāk Latvijai labvēlīga ES transporta nozares politika

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība, ETP) kļuvis par EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas viedokļa sagatavotāju par Eiropas Komisijas ierosinājumu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu”, kas noteiks turpmākās Eiropas Savienības (ES) politikas iniciatīvas transporta nozarē.

"Aizstāvot Latvijas intereses, svarīgi panākt, ka EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas viedoklis paredz Latvijai labvēlīgus transporta nozares attīstības scenārijus. Ir svarīgi, ka šai nozarei, kura ir viena no Latvijas tautsaimniecības stūrakmeņiem, netiek uzlikti papildus slogi un vienlaikus tiek izlīdzinātas atšķirības starp ES austrumu un rietumu transporta infrastruktūru," uzsver Krišjānis Kariņš.

Eiropas Komisijas izstrādātajā ierosinājumā norādīts, ka transporta politikas galvenais mērķis ir palīdzēt izveidot sistēmu, kas atbalsta Eiropas ekonomikas attīstību, paaugstina konkurētspēju un nodrošina augstas kvalitātes mobilitātes pakalpojumus, vienlaicīgi efektīvāk izmantojot resursus. Tas nozīmē – transportam jāpatērē mazāk un tīrāka enerģija, labāk jāizmanto moderna infrastruktūra un jāsamazina sava negatīvā ietekme uz vidi un svarīgākajiem dabas resursiem, piemēram, ūdeni, zemi un ekosistēmām.

Turklāt ES austrumu un rietumu daļā transporta infrastruktūra ir attīstīta nevienlīdzīgi, un tā ir jāizlīdzsvaro. Pieaug konkurence uz publiskajiem resursiem, kas paredzēti infrastruktūras finansēšanai, un ir nepieciešama jauna pieeja finansējumam un cenu noteikšanai.

Transporta nozare pati par sevi ir svarīga ekonomikas daļa. Eiropas Savienībā tajā tieši ir nodarbināti aptuveni 10 miljoni cilvēku, un tā rada aptuveni 5 % no IKP.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: +371 29484828
[email protected]

 

Dalies ar ziņu