Skip to main content

Kariņš: jāpanāk patiesā labuma guvēju reģistra izveide Eiropas Savienībā

“Esmu gandarīts, ka manis virzītajai idejai Eiropas Parlamentā par patiesā labuma guvēju reģistra izveidi Eiropas Savienībā ir izrādīta tik liela interese. Neskatoties uz dažādu interešu lobiju vēlmi panākt, lai reģistrs netiktu ieviests, turpināšu darbu, lai gūtu EP deputātu atbalstu tā izveidei,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, komentējot medijos izskanējušās ziņas par viņa ideju, izveidot vienotu patiesā labuma guvēju reģistru ES.

“Mans mērķis ir panākt, ka likumprojekts tiek pieņemts un šāds reģistrs tiek izveidots. Reģistra galvenais mērķis – ļaut atbildīgajām institūcijām uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, tā veicinot godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabojot investīciju klimatu dalībvalstīs, “ uzsver K. Kariņš. Viņš norāda, ka šis priekšlikums ir radījis ļoti lielu lobija organizāciju interesi – gan tādu, kuras vēlas padarīt šādu reģistru pieejamu ikkatram, gan tādu, kuras nevēlas pieļaut šādas idejas realizāciju vispār. Arī dalībvalstu nostāja šajā jautājumā ir ļoti atšķirīga. Viena no pretiniecēm šai idejai ir Vācija, savukārt, Lielbritānija atbalsta šāda reģistra izveidi.

Eiropas Parlamentā debates par priekšlikumiem K. Kariņa virzītajam likumprojektam turpinās. Viens no jautājumiem, par kuriem EP deputātu viedokļi atšķiras – cik plašai jābūt pieejai vienotajam patiesā labuma guvēju reģistram. Kariņam kā atbildīgajam likumprojekta virzītājam jāpanāk atbalsts šim likumprojektam gan Eiropas Parlamentā, gan atbalsts no Eiropas Padomes un Komisijas. “Neviena no institūcijām neatbalstīs likumprojektu, kurš pārkāpj ES Pamattiesību hartā noteiktās pamattiesības. Tas nozīmē, ka cīņa pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jāveic pilnībā ievērojot Eiropas Savienības tiesību sistēmu, tostarp arī personu datu aizsardzību,” uzsver deputāts.

Eiropas Parlamenta deputāti ir nominējuši Krišjāni Kariņu par atbildīgo virzītāju direktīvai, kas paredz ierobežot naudas “atmazgāšanu” un ārzonu uzņēmumu darbību. K.Kariņa iesniegtais teksts direktīvai, paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Kariņa priekšlikums par vienotu patiesā labuma guvēju reģistru Eiropas Savienībā padara daudz stingrāku Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu direktīvai. Tas ir izraisījis lielu lobija organizāciju uzmanību šim likumprojektam. Kariņa priekšlikums ļautu uzzināt, kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs. Parlamenta balsojums plānots nākamā gada februārī.

Naudas “atmazgāšana” ir globāla problēma un tās apjomi sastāda līdz 5% no pasaules kopējā IKP. Eiropas Komisija (EK) ir izvirzījusi priekšlikumu par jaunu likumprojektu, kurš vērsts pret finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, par kura galveno virzītāju Eiropa institūcijās ir kļuvis K. Kariņš. Pēc EK aprēķiniem ieguvums no patiesā labuma guvēja atklāšanas uzņēmumu reģistros ES valstīs sastādītu 70 miljonu eiro gadā.

Nepieciešamību pēc tūlītējas rīcības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas ierobežošanā tika uzsvērta arī G8 valstu līderi tikšanās laikā šā gada jūnijā.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu