Skip to main content

Kariņš kļuvis par nozīmīga enerģētikas likumprojekta sagatavotāju

Eiropas Parlaments uzsācis darbu pie vienotas Eiropas Savienības enerģētikas politikas. EP deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība, ETP) kļuvis par likumprojekta “Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā” autoru jeb sagatavotāju.

„Šis ir pirmais nozīmīgais solis Eiropas Savienības likumdošanā, lai izveidotu vienotu dalībvalstu enerģētikas politiku, konkrēti – runātu viena balsī ar trešo valstu enerģētikas piegādātājiem,” uzsver Krišjānis Kariņš. “ES dalībvalstīm ir 60 dažādi līgumi, lauvas tiesa ar Krieviju. Lai ieviestu labāko praksi, nodrošinātu vienotu ES pieeju sadarbībai ar starpvalstu piegādātājiem un lauztu Krievijas “skaldi un valdi” politiku, tiek izstrādāts šis likumprojekts.”

ES iekšējā enerģijas tirgus pienācīgai darbībai nepieciešams, lai enerģijas importu Eiropā no trešajām valstīm pilnībā reglamentētu noteikumi, ar ko izveido iekšējo enerģijas tirgus. Iekšējais enerģijas tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz energoapgādes drošību. Augsta caurskatāmība saistībā ar nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā ļautu ES saskaņoti rīkoties, lai nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst tiesību aktiem un efektīvi aizsargā enerģijas piegādes.

Kā zināms, Eiropadome jau ir pieprasījusi dalībvalstīm no 2012. gada 1. janvāra informēt Eiropas Komisiju par visiem saviem jauniem un spēkā esošiem divpusējiem enerģētikas nozares nolīgumiem ar trešajām valstīm.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu