Skip to main content

Kariņš pārstāv Eiropas Parlamentu sarunās ar Padomi un Komisiju par ES enerģētikas likumdošanu

Rīt, 28.martā, notiks pirmā Eiropas Parlamenta (EP), Padomes un Komisijas diskusija jeb trīspusējā saruna par likumprojekta “Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā” gala versiju. EP trīspusējās sarunās pārstāvēs likumprojekta autors, deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība).

Kariņš ir pirmais EP referents no Latvijas šajā sasaukumā, kurš piedalās tik augsta līmeņa sarunās par ES likumdošanu. Viņš uzsver, ka šis likumprojekts ir nozīmīgs solis ES likumdošanā, lai virzītos uz vienotu dalībvalstu enerģētikas politiku: “ES dalībvalstīm ir aptuveni 60 dažādi līgumi, lauvas tiesa ar Krieviju. Lai ieviestu labāko praksi un nodrošinātu vienotu ES pieeju sadarbībai ar starpvalstu piegādātājiem, tiek izstrādāti šie noteikumi.”

Lai likumprojekts jau tuvākajā laikā stātos spēkā un no tā iegūtu visi ES patērētāji, būtiski ir panākt vienošanos ar Eiropas Padomi un Komisiju par kopīgu likumprojekta tekstu. Pēc sarunu beigām par likumprojekta gala tekstu balsos Eiropas Parlaments.

Jau ziņots, ka 28. februārī EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja Kariņa izstrādāto likumprojektu, kas paredz ieviest vienotu ES enerģētikas politiku attiecībā uz trešo valstu piegādēm. Dānijas prezidentūra ES ir iekļāvusi šo likumprojektu darba kārtībā un plāno to saskaņot ar EP līdz savas prezidentūras beigām 30. jūnijā.

Pašreizējā situācijā dalībvalstis slēdz līgumus par enerģijas piegādēm vai infrastruktūras izmantošanu ar trešajām valstīm un to kompānijām bez koordinācijas ar ES iestādēm. Nereti tas noved pie iekšējā tirgus noteikumu pārkāpumiem. Iekšējais enerģijas tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz energoapgādes drošību.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
[email protected]
www.karins.lv

 

Dalies ar ziņu