Skip to main content

Kariņš pārstāv EP sarunās ar Komisiju un Padomi par vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidi ES

Šodien, 9.oktobrī, notiek pirmā Eiropas Parlamenta (EP), Padomes un Komisijas diskusija jeb trīspusējā saruna par likumprojektu, kas paredz ierobežot naudas "atmazgāšanu" un ārzonu uzņēmumu darbību, atklājot to patiesos labuma guvējus. EP trīspusējās sarunās pārstāv likumprojekta virzītājs, deputāts Krišjānis Kariņš.

“Valstīm ir nepieciešams jauns līdzeklis, lai cīnītos pret nelegāli iegūtas naudas legalizāciju, kā arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Dalībvalstīm ir jāzina patiesie uzņēmumu īpašnieki, kas slēpjas ofšoros,” uzsver K. Kariņš.

Naudas “atmazgāšana” ir globāla problēma un tās apjomi sastāda līdz pat 5% no pasaules kopējā IKP. “Šī direktīva ir nopietns solis, lai to mainītu un dotu jaunu ieroci dalībvalstīm cīņai pret naudas "atmazgāšanu” un izvairīšanos no nodokļu nomaksas,” norāda K. Kariņš.

Darbs pie direktīvas izstrādes tika uzsākts iepriekšējā EP sasaukuma laikā un par tā virzītāju kolēģi no Ekonomikas un monetāro lietu komitejas nominēja Krišjāni Kariņu. Š.g. 11.martā Eiropas Parlaments ar nozīmīgu balsu vairākumu atbalstīja Latvijas pārstāvja Krišjāņa Kariņa virzīto likumu. Tagad tiek uzsākta saruna procedūra jeb trialogs ar Eiropas Padomi un Komisiju, lai vienotos par likumprojekta gala tekstu. Iespējams, ka sarunu procedūra varētu tikt noslēgta vēl līdz šā gada beigām Itālijas ES prezidentūras ietvaros.

K.Kariņa izstrādātais teksts paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Tas ļautu uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs. K. Kariņa priekšlikums par vienota reģistra izveidi Eiropas Savienībā padara daudz stingrāku Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu direktīvai. Parlamenta atbalstītais teksts paredz, ka pieeja reģistram būs publiska.

Atbalstu iniciatīvai izveidot patiesā labuma guvēju reģistru ir paudusi strarptautiskā organizācija “One”, kuras viens no dibinātājiem ir grupas U2 līderis Bono. Tāpat atbalstu direktīvai paudušas arī citas ietekmīgas organizācijas kā „Transparency International” un „Financial Transparency Coalition”.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu