Skip to main content

Kariņš rosina pastiprināt ES dalībvalstu budžetu uzraudzību

Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība, ETP) iesniedzis prieskšlikumus Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu kopumam par ekonomikas pārvaldību, kas paredz pastiprināt Eiropas Komisijas uzraudzību pār dalībvalstu budžetiem, vienlaikus daudz stingrāk piemērojot sankcijas dalībvalstīm par Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu neievērošanu.

“Latvijas un Eiropas ekonomikas atveseļošanās tempi ir atkarīgi no tā, vai ES kopumā spēs saņemties un pieņemt kopēju lēmu ieviest stingrāku ekonomikas pārvaldību. Neskatoties uz plašo diskusiju par šo jautājumu Eiropas Parlamentā, uzkatu, ka ir jāmaina situācija, ka dažu valstu izšķērdīgā budžeta politika var negatīvi ietekmēt praktiski visu Eiropas kontinenta ekonomiku,” uzsver Kariņš.

Kā zināms, neskatoties uz to, ka ES ir pieņemts visām dalībvalstīm saistošs Stabilitātes un izaugsmes pakts, kas skaidri nosaka valstu budžeta deficīta un inflācijas robežas, vairums valstu līdz šim to nav ievērojušas. Kariņa iesniegtie priekšlikumi paredz samazināt dalībvalstu ietekmi uz lēmumiem, kas attiecas uz sankciju piemērošanu valstīm, kuras pārkāpj Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus. Priekšlikumi paredz arī uzlabot ES ekonomikas pārvaldību, palielinot EK uzraudzību pār dalībvalstu budžetiem, precizējot budžeta plānošanas metodiku, veicot budžeta un makroekonomisko prognožu auditu. Kariņš arī rosina svītrot Komisijas ieteikto priekšlikumu, kas nosaka nepieciešamību dibināt jaunas iestādes budžeta kontroles veikšanai.

Tiesību aktu kopumu veido seši tiesību akti: četri tiesību aktu priekšlikumi attiecas uz budžeta aspektiem, tostarp paredzot Stabilitātes un izaugsmes pakta padziļinātu reformu, kamēr divu pārējo tiesību aktu nolūks ir konstatēt un iedarbīgā veidā novērst makroekonomiskās nelīdzsvarotības risku ES un eirozonā. Plānotās reformas atbilst spēkā esošajam Lisabonas līgumam, un tām būtu jānodrošina, ka ES un eirozonā ekonomikas politika tiek koordinēta efektīvi. Tām arī būtu jānodrošina ES un eirozonai tāda jauda un dinamika, kas nepieciešama, lai īstenotu stabilu ekonomikas politiku, tādējādi sekmējot ilgtspējīgāku izaugsmi un darba vietu radīšanu.

Krišjānis Kariņš strādā EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: +371 29484828
[email protected]
www.karins.lv
 

Dalies ar ziņu