Skip to main content

KM un vairāku tās padotības iestāžu atlīdzības fondu šogad samazinās par 36 042 latiem

Kultūras ministrijas (KM) un atsevišķu tās padotības iestāžu atlīdzības fondu šogad budžeta konsolidācijas pasākumu ietvaros samazinās kopumā par 36 042 latiem. Vislielākais samazinājums – 13 522 latu – skars KM centrālo aparātu, 12 995 latu samazinājums gaidāms Sabiedrības integrācijas fondam, 4941 latu samazinājums – valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas”, 1606 latu samazinājums Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, bet Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram un Latvijas Nacionālajam arhīvam atlīdzības fonds tiks samazināts par 1489 latiem katram.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte trešdien biedrības „Laiks kultūrai” sēdē informēja nacionālo kultūras iestāžu vadītājus par samazinājuma apmēriem un principiem. Konsolidācijas iespējas meklētas KM centrālajā aparātā un atsevišķās iestādēs, bet ne KM pārraudzībā esošajos muzejos, bibliotēkās un kultūrizglītības iestādēs, kur vairs nav samazinājuma iespēju, pretējā gadījumā tiktu apdraudēta šo kultūras institūciju un skolu pastāvēšana.

KM, veicot atlīdzības fonda samazinājumu, pārskatīs centrālā aparāta struktūru, tajā skaitā ņemot vērā, ka no šā gada 1. janvāra KM pilda funkcijas sabiedrības integrācijas jomā, bet no 1. aprīļa pārņems imigrantu integrācijas politikas izstrādes un īstenošanas funkcijas, kā arī Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu.

Finansējums šogad tiks samazināts arī KM administrētajā budžeta apakšprogrammā „Mākslas un literatūra”, budžeta konsolidācijai novirzot 50 000 latus. Tādējādi samazināsies valsts atbalsta iespējas dažādiem festivāliem un citiem kultūras pasākumiem, bet to organizatori tiks rosināti racionālāk izmantot esošos resursus, kā arī efektīvāk piesaistīt līdzekļus, meklējot sponsorus projektu realizācijai.


Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
LR Kultūras ministrijas  
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254

 

Dalies ar ziņu