Skip to main content

KM veiktās ar kultūrizglītību saistītās funkcijas pārņems Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra

Otrdien, 14. decembrī, valdības sēdē pieņemti grozījumi Kultūras ministrijas (KM) nolikumā un apstiprināts jauns pašreizējās Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras (NKMVA) nolikums, paredzot kultūrizglītības politikas ieviešanas funkcijas, kuras šobrīd veic KM, no nākamā gada 1. janvāra noteikt NKMVA, attiecīgi mainot aģentūras nosaukumu – pārdēvējot to par Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru.

Pēc Kultūras un radošās industrijas izglītības centra likvidācijas Kultūras ministrija no 2010. gada 1. janvāra organizēja kultūrizglītības un radošās industrijas izglītības attīstības stratēģijas ieviešanu. KM ir konstatējusi, ka ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos valsts pārvaldes principus, būtu lietderīgi atdalīt valsts kultūras politikas plānošanu no kultūras politikas ieviešanas funkcijām, funkcijas un uzdevumus, kas saistīti ar kultūrizglītības un radošās industrijas izglītības stratēģijas ieviešanu un īstenošanu, nosakot pašreizējai NKMVA.

Tādējādi būs iespējams gan efektīvāk pārraudzīt un kontrolēt kultūras un radošās industrijas izglītības satura kvalitāti visos izglītības līmeņos, gan elastīgāk koordinēt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesu un kvalitāti un pilnvērtīgi izmantot mūzikas un mākslas skolu kapacitāti, kā arī mērķtiecīgāk organizēt kultūras nozares darbinieku tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Kultūrizglītības sistēmas pilnveidošanai nepieciešams organizēt konferences, seminārus, apmācības pedagogiem un citus pasākumus, kurus elastīgāk varētu veikt NKMVA, izmantojot tai jau esošo apmācību tīklu un pieredzi apmācību, konferenču un semināru rīkošanā, kā arī metodisko materiālu izdošanā. Līdz ar to paredzams, ka funkciju nodošana palīdzēs efektīvāk īstenot un kontrolēt izglītības kvalitāti un pilnvērtīgāk izmantot finansējumu, kas pieejams kultūrizglītības nozarei.

Funkciju veikšanai paredzēts nodot piecas štata vietas.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254
[email protected]

Dalies ar ziņu