Skip to main content

Komercbanku asociācija ar FM vienojusies par aktuālākajiem darbiem

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidentam Mārtiņam Bičevskim tiekoties ar finanšu ministru Andri Vilku, pārrunāti finanšu sektora attīstības stratēģiskie jautājumi un abas puses vienojušās par aktuālajiem veicamajiem darbiem.

Finanšu ministrija ir apņēmusies līdz 2012. gada vidum izvērtēt iespējas pārskatīt finanšu stabilitātes nodevas regulējumu pēc 2013. gada. LKA uzskata par ļoti nozīmīgu ieskaitīt šo nodevu īpašā fondā, nevis valsts budžetā, ņemot vērā, ka nodevas apjoms nākamgad tiks dubultots, radot bankām un tautsaimniecības kreditēšanai papildu izmaksu slogu.

A.Vilks sarunā pauda Finanšu ministrijas atbalstu Kredītbiroja izveides iniciatīvai un aicināja kopējā darbā rast labāko datu apmaiņas veidu starp Kredītbiroju un valsts informācijas sistēmām, tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām un datu bāzēm. Tikai maksimāli efektīva privāta un publiskā sektora sadarbība nodrošinās labāko Kredītbiroja darbības rezultātu, uzsvēra ministrs.

LKA atbalsta Finanšu ministrijas sagatavoto rīcības plānu valdības deklarācijas izpildei, ņemot vērtā, ka tajā ir iekļauti tādi banku sektoram nozīmīgi uzdevumi kā vienotas attīstības finanšu institūcijas izveide un valsts un privātā sektora kopēja šīs institūcijas konsultatīva uzraudzība, finanšu sektora attīstības stratēģijas izstrāde, fiskālās disciplīnas likuma izstrāde un citi pasākumi.

________________________________________
LKA ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Tā dibināta 1992. gada 23. jūlijā. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanu un attīstību, koordinējot banku kopējo problēmu risināšanu, pārstāvot banku kopējās intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī vietējās un starptautiskajās organizācijās. Lai celtu Latvijas sabiedrības finanšu pratības līmeni, asociācija veidot arī finanšu pratības projektu, kura ietvaros varētu dalīties ar banku speciālistu uzkrātajām zināšanām un prasmēm.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu