Skip to main content

Kozlovskis: tikai visaptveroša pieeja migrācijas pārvaldībā spēs apturēt migrācijas plūsmas vēl pirms ES robežas

Ceturtdien, 26. janvārī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Valetā, Maltā, lai diskutētu par kopējo Eiropas Savienības patvēruma sistēmas stiprināšanu un informācijas sistēmu izmantošanu robežu pārvaldībā un drošībā.

Sanāksmes laikā R.Kozlovskis pauda pārliecību, ka dalībvalstīm jāpanāk vienots viedoklis efektīvas migrācijas pārvaldības mehānisma ieviešanā, veidojot solidaritātes ietvaru, kas ir pietiekami elastīgs un viegli pielāgojams konkrētajai situācijai un atbalsta konkrētu dalībvalsti, kas saskārusies ar ārkārtas un neproporcionālu personu pieplūdumu. Ministrs uzsvēra, ka dalība solidaritātes pasākumos var tikt īstenota tikai uz brīvprātības pamatiem.


R.Kozlovskis: "Latvijas vērtējumā svarīgi ir nodrošināt visaptverošu pieeju, lai migrācijas plūsmas apturētu vēl pirms ES robežas. Šajā kontekstā būtiski ir:

1. turpināt stiprināt ārējo robežu pārvaldību.

2. Tāpat ir jāpieliek maksimālas pūles efektīvas atgriešanas politikas īstenošanā.

3. Nozīmīga loma ir arī efektīvai sadarbībai ar galvenajām migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm un stratēģiskai komunikācijai galvenajos migrantu tranzītpunktos, lai neradītu cilvēkos veltas cerības."


Sanāksmē ministri arī diskutēja par biometrijas datu un informācijas sistēmu izmantošanas stiprināšanu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un sauktu pie atbildības personas par terorismu un smagiem noziegumiem.

R.Kozlovskis: "Nepieciešama sistemātiska to informācijas sistēmu izmantošana, kas jau šobrīd darbojas un kuru primārais mērķis ir drošības apdraudējuma mazināšana un novēršana. Tā, piemēram, dalībvalstis jau šobrīd īsteno procesus, lai efektivizētu biometrijas datu izmantošanu drošības apdraudējuma mazināšanai. Tāpēc ir būtiski, turpmāk attīstot biometrijas datu izmantošanu, ņemt vērā SIS Automātiskās pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas (AFIS) pilotprojektā gūtās atziņas un rezultātus."

 

Informāciju sagatavoja:
Daiga Holma
ministra padomniece
Tālr: 29723599
e-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu