Skip to main content

Kristovska runa VIENOTĪBAS dibināšanas kongresā

Latvijas Republikas ārlietu ministra, VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāja Ģirta Valda Kristovska
runa 
politiskās partijas „Vienotība” dibināšanas kongresā

Valka, 2011. gada 6. augusts

Sadarbībā ir nācijas spēks!

Izšķirošs laiks. Rīcības laiks. Izlēmības laiks.

Ir jāturpina valsts izaugsme. Ir nepieciešama saliedēta valsts pārvalde un motivēta sabiedrība, lai atrisinātu problēmas, piepildītu tos mērķus un uzdevumus, kas stāv mūsu valsts un tautas priekšā.

Krīzes lejupslīde ministru prezidenta V. Dombrovska vadībā ir apturēta.

Tagad ir jāpanāk valsts izaugsme, jāizvērš un jānostiprina valsts ekonomiskā bāze, jāpanāk, ka mūsu zināšanu potenciāls sekmīgi tiek pārnests konkurētspējīgu Latvijas produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību ražošanai, kurus lieto kā pašmāju, tā arī citu valstu tirgos.

Ir jāpatur prātā, ka mēs neesam atrauti no globālajiem ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, neesam atrauti no drošības un ekoloģiskajiem riskiem, ar kuriem saskaras mūsdienu pasaule.

Mums ir jāzina, kas jāsasniedz, jāzina kā rīkoties, kā sadarboties, kā apsteigt nelabvēlīgos procesus un stimulētu mūsu potenciāla izvēršanu, rīcībspēju, nodrošinātu stabilitāti, drošību un dzīves kvalitāti Latvijas ļaudīm.

Pirmie gadi pēc Latvijas iestāšanās ES un NATO tā laika valsts pārvaldei un vadītājiem radīja ilūziju, ka viss nāks pats par sevi. Par mūsu dzīves vajadzību nodrošināšanu rūpēsies Eiropas Savienība. Šādos apstākļos netika radīta ideoloģiskā un ekonomiskā bāze mūsu valsts stabilitātei ilglaicīgai pastāvēšanai. Šāda bezrūpība un bezatbildība ir radījusi vissmagākās sekas.

Gudri ir no visa tā mācīties. Izmantot labākās atziņas, kas gūtas un novērst trūkumus, kas nepārprotami kavē mūsu valsts attīstību, konkurētspēju, sašaurina tās perspektīvu.

Tāpēc ir svarīgi panākt, strādāt un nodrošināt kvalitatīvu sadarbību visos valsts pārvaldes līmeņos un privātās iniciatīvas jomās, stimulējot radošumu un inovāciju, katra atsevišķā cilvēka konkurētspēju un vērtīgu ideju piepildījumu, iedzīvināšanu.

Tas apliecinātu, ka mūsu nācijas spēks ir sadarbībā!
Mūsu nācijas spēks un potenciāls ir dzīvesgudrībā, kuras pamatā ir apziņa, ka visa pamatā ir zināšanas, mērķtiecīgs darbs.
 

Domājot par sadarbību ir jārunā par tās mērogiem un līmeņiem. Pieskaršos dažiem.

Tātad runājot par Latvijas valsts mērķu un uzdevumu izpildi, ir svarīgi pieskarties sadarbības nozīmei Latvijas mērogā, tās nozīmei starptautiski globālā vai reģionālā izpratnē, kā arī sadarbībai politisko spēku, sadarbību dažādu sabiedrības grupu starpā.

Šajā kontekstā īpaši vēlos uzsvērt, ka visi šie līmeņi ir savstarpēji saistīti. Jo mūsdienu globālā pasaule ir atvērta. Cilvēku, darbaspēka, kapitāla un preču kustība pāri simboliskām robežām ir realitāte. Latvijas pastāvēšana un izaugsme ir jānodrošina nežēlīgas konkurences apstākļos, nepārtraukta ārēja un iekšēja ideoloģiska un vērtību prasību un spiediena situācijā.

Šādos apstākļos mūsu konkurētspēja, pastāvēšana un ilgtspēja rodama tikai mūsu nācijas spēkā, saliedētībā, apziņā, ka tā ir vide, ka nav citas, kurā sava varēšana, sava konkurētspēja ir jāapliecina un savas intereses ir jāprot aizstāvēt!
Katras šaubas, kavēšanās vai mūsu atsevišķās un kopējās neveiksmes izmantos citi, kas ir spēcīgāki, kas vēlas būt ietekmīgāki. Katra nesaskaņota rīcība, sadarbības vai motivācijas trūkums pārvēršas zaudējumā.

Taču mēs vēlamies būt mūsdienīga, moderna konkurētspējīga valsts un sabiedrība. Latvijas gadījumā tas nozīmē spēju uzlabot mūsu vietu visos nozīmīgākajos rādītājos citu valstu starpā, kas apliecina Latvijas valsts briedumu, konkurētspēju un pievilcību uz pārējo valstu fona.

Latvijai nav citas izejas. Mums jāatgūst šādas augošas nācijas vērtējums.

Diemžēl Latvijas neatkarības atgūšanas divdesmitgade uzrāda virkni satraucošu negatīvu tendenču, valsts pārvaldi pamatoti kritizē par nepilnībām, par lēmumu vai reformu gausumu. Vienotība ar to nesamierināsies.

Vienotībai ir pamats būt gandarītai, ka mūsu ministru prezidenta vadībā, Vienotības valdība, sarežģītas koalīcijas apstākļos ir spējusi ne tikai apturēt dramatisku ekonomisko lejupslīdi, bet arī panākt priekšnoteikumus un uzsākt valsts izaugsmes procesu. Ir izdevies mobilizēt un pavērt apvāršņus daļā sabiedrības uzņēmīgās daļas. Esam sākuši iekarot pasauli.
 

Cienījamie, Vienotības kongresa dalībnieki!

Uz kopējā Eiropas un pasaules ekonomisko un politisko problēmu fona Latvija ir veiksmes stāsts, kuru daudzi var tikai apbrīnot un mācīties. Saprātīga pēdējo gadu valsts vadība, sabiedrības izpratne un pacietība ir nesusi augļus. Neviens vairs nerunā par Latvijas bankrotu un daudzi patiesi vēlas ne tikai palīdzēt, bet arī sadarboties ar mums. Esam kļuvuši par paraugu.

Svarīgi ir nodrošināt to, ka šādu vērtējumu nostiprinām un izvēršam uz visiem laikiem. Padarām to neatgriezenisku,

Tas ir Vienotības kā atbildīgas varas partijas izaicinājums, mērķis un pienākums!

Šī uzdevuma dēļ mēs esam nākuši kopā veidot Vienotību, apvienot mūsu partijās uzkrāto pieredzi un kvalitatīvo potenciālu!

Mūsu priekšvēlēšanu 4000 zīmju programmā nepārprotami ir ierakstīts uzdevums – veidot Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, drošu par savu nākotni!

Šī programma pasaka, ka, sadarbojoties ar citiem politiskajiem spēkiem, mēs turpinām integrāciju ES un NATO, prasām atbalstošus Latvijas infrastruktūras attīstības, jeb kohēzijas fondus, taisnīgākus tiešmaksājumus Latvijas lauksaimniekiem, bet arī, sadarbībā ar citiem politiskajiem spēkiem, prasām atzīt 1918. gadā dibinātās Latvijas valstiskuma pamatus, atzīt okupācijas prettiesiskumu, prasām cieņu pret Latvijas valsts vēsturi un valodu.

Tie nav vārdi kādai atsevišķai vēlētāju grupai. Tā ir un būs Vienotības pārliecība un vērtību pamats!

Šādai ir jābūt mūsu pārliecībai un tajā jāsakņo mūsu rīcība, ja vēlamies būt, nostiprināties un izaugt par spēcīgas nācijas – pašapzinīgas, lepnuma pilnas nācijas – vadošo politisko spēku!
Tieši latviešu nācija, līdzīgi kā Eiropā vēsturiski ir nacionālas valsts būtības kodols. Latvija ir latviešu nācijas valsts. To skaidri norāda Valsts dibināšanas un konstitucionālie dokumenti, Satversmes 2.pants. Vienlaicīgi jāuzsver, ka jau no sākta gala Latvijas valsts paredz nacionālās mazākumtautības un citus indivīdus, kurus ar Latviju saista pilsonības saikne un intereses.
Tās ir principālas lietas, no kurām nevaram atkāpties.

Cienījamie kolēģi,

Vienotībai ir jāapliecina, no Vienotības sagaida, ka tā spēj saliedēties, darboties kopā kopēju, nacionālu interešu un mērķu labā! Tikai saliedētas Vienotības biedru rindas ļaus sekmīgi likt lietā savu intelektuālo potenciālu. Uzdrīkstos apgalvot, ka neviens politisks spēks nespēj līdzināties Vienotības intelektuālajam, profesionālajam un radošajam potenciālam, pieredzei.

Lai to sekmīgi pielietotu ir jānodrošina vismaz dažas lietas – uzticība un atklātība Vienotības lēmumu pieņemšanas procesā, kas patiesībā ir vienīgais garants partijas labai pārvaldībai. Nav šaubu, tā ir klibojusi.

Šādu principu un prasību izpilde ikvienam, Vienotības vadītājus ieskaitot, ir vienīgais garants, ka mūsu viedokļu dažādību un viedokļu cīņu, sabiedrībai beidzot pasniegs kā loģisku un nepieciešamu intelektuālu vērtību cīņu, kā dialektiku, kā valsts un sabiedrības attīstības loģisku priekšnoteikumu. Mēs paši uz to gaidām. Tad parādīsim gribu to nodrošināt!

Spēcīgas organizācijas, lielas ietekmīgas partijas var pastāvēt tikai apzinoties Kopējās lietas pamatus, nosargājot valsts pamatvērtības. Tā ir politikas būtība. Tas ir viedums, bez kura Vienotībai neiztikt, bez kuras nav Vienotības nākotnes.

Domājot par nākotnes sadarbības partneriem koalīcijās ar citām partijām, pirmkārt ir jārūpējas par sava vēlētāja interešu pārstāvniecību. Absurdi ir meklēt skaidrojumu koalīcijas veidošanai ar Saskaņas centru tās vēlētāju daudzskaitlībā! SC vēlētājs joprojām nesaprot nacionālas Latvijas valsts intereses un iespējas.

Vienlaicīgi uzsveru un apliecinu, ka Vienotības spēks sakņojas sadarbībā, ciešā sadarbībā ar visiem, gan latviešiem, gan citu tautību pārstāvjiem, kas paļaujas, kalpo un attīsta mūsu valsti. Mūsu spēks ir lēmumu viedumā un pragmatismā, Rietumu kultūras vērtībās, demokrātijā, nacionālas valsts pamatos! Tieši mūsdienīgs valsts patriotisms un uz nacionālām vērtībām balstīta ideoloģija nosaka un iedvesmo sabiedrību. Ja tas nav mūsu spēkos, tad nav nākotnes ne Vienotībai, ne arī Latvijas valstij. Tad šīs telpas identitāti noteiks citi parametri, cita ideoloģija.

Mēs taču to nepieļausim!

Mēs nepieļausim, ka mūsu tautas spēki izsīkst. Mēs pasaules globālos procesus un iespējas uzlūkosim ne tikai kā risku, bet arī kā iespējas! Mūsu domāšanas pamatā būs latvietis pasaulē, kurš tajā nepazūd, bet tajā rod spēku, iespējas, ir pašapzinīgs un lepojas ar savu valsti, veido tās veiksmes stāstu!

Un visbeidzot. Protams.
Es izsaku pateicību ikvienam, tajā skaitā Pilsoniskās savienības biedriem, valdei, nodaļu vadītājiem par atbildību šajā procesā, kas mūs vada kalpojot savai valstij un tautai, kas dod ticību, ka kopā mēs spējam daudz, ka kopā mēs esam spēks!

 

Ģirts Valdis Kristovskis
Pilsoniskās savienības priekšsēdētājs, Vienotības līdzpriekšsēdētājs
Vienotības dibināšanas kongresā Valkā
2011. gada 6. augustā

 

Dalies ar ziņu