Skip to main content

Kristovskis: atzinīgi uztveram Zviedrijas premjerministra Reinfelta lēmumu pāršķirt Baltijai sāpīgu vēstures lappusi

Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis izsaka atzinību par Zviedrijas premjerministra Fredrika Reinfelta vakardienas uzrunā pausto apņemšanos dzēst „goda parādu” pret Baltijas valstīm un atvainoties par padomju okupācijas ignorēšanu.
„Ir svarīgi, ka Zviedrijas premjerministrs atklāti runā par Zviedrijas valdību politiku pret Baltijas valstīm Aukstā kara laikā.
Vēstures izvērtēšana un kļūdu atzīšana ir pamats labu attiecību veidošanai. Kopš Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas Zviedrija ir izrādījusi lielu interesi par saviem tuvajiem kaimiņiem un kļuvusi par vienu no aktīvākajām sadarbības partnerēm gan divpusēji, gan starptautiskā kontekstā. Esmu pārliecināts, ka zviedru premjerministra rīcību, paužot nožēlu par padomju okupācijas neatzīšanu Baltijas valstīs, pie mums uztver kā sengaidītu un cēlu soli”,
norāda Ģ. V. Kristovskis

Ārlietu ministrs atgādina, ka Zviedrijas valdība jau kopš 90.gadu sākuma izrādīja labvēlību Baltijas valstīm. „Zviedrija dažādās starptautiskās organizācijās konsekventi iestājās par PSRS karaspēka izvešanu no Baltijas, aktīvi iestājās par Baltijas valstu drošības nostiprināšanu, un ir bijusi viena no aktīvākajām valstīm tehniskā atbalsta sniegšanā Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,” uzsver Ģ. V. Kristovskis.

Zviedrija bija pirmā valsts, kas 90. gadu sākumā parakstīja brīvās tirdzniecības un ieguldījumu veicināšanas un savstarpējās aizsardzības līgumus ar trim Baltijas valstīm, tādējādi pārejot no vienpusējas palīdzības uz ekonomisku sadarbību. Zviedrija ir viena no svarīgākajām Latvijas tirdznieciski ekonomiskās sadarbības partnervalstīm, un ir lielākais ārvalstu investors Latvijā.
Latviju un Zviedriju vieno arī ciešas attiecības Baltijas un Ziemeļvalstu reģionālās sadarbības formātā. Ģ. V. Kristovskis atgādina, ka tieši pirms gada Latvijas, Zviedrijas un pārējo Baltijas un Ziemeļvalstu atbildīgās finanšu institūcijas parakstīja nozīmīgu vienošanos par Baltijas un Ziemeļvalstu (NB-8) finanšu regulatoru sadarbību, tādējādi apņemoties kopīgiem spēkiem risināt pārrobežu finanšu stabilitātes jautājumus finansiāli integrētajā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu