Skip to main content

Kristovskis Briselē uzsver nepieciešamību novērst Baltijas valstu enerģētisko izolāciju

31. janvārī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās kārtējā Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē.

Vispārējo lietu padomē Ungārijas prezidentūra iepazīstināja ar prezidentūras darba programmu turpmākajiem sešiem mēnešiem, tajā īpaša uzmanība tiks pievērsta daudzgadu finanšu ietvaram pēc 2013. gada, Eiropas Stabilizācijas mehānismu izveidei, ES paplašināšanās procesam un ES stratēģijas Donavas reģionam sagatavošanai.

Padomes ietvaros ministri sagatavoja dienaskārtību 4. februāra Eiropadomes diskusijai par enerģētikas un inovāciju jautājumiem. Enerģētikas jomā pašlaik svarīgākie jautājumi – dalībvalstu „enerģētiskās izolācijas” izbeigšana un integrācija plašākā ES elektrības un gāzes tirgū, kā arī prioritāro projektu finansēšana un enerģētikas politikas ārējie aspekti. Pētniecības un inovāciju jautājumā plānotas diskusijas par nosacījumu uzlabošanu inovatīviem uzņēmumiem, valsts atbalsta izdevumu novirzīšanu inovācijām, pētniecībai, izglītībai un enerģētikai, Eiropas pētniecības telpas izveidošanu.

Diskusijā par enerģētikas jautājumiem Ģ. V. Kristovskis uzsvēra, ka Latvijai būtiskākie jautājumi enerģētikas jomā ir ES nozīmes starpsavienojumu izbūve, energoresursu piegāžu un avotu dažādošana, kā arī iekšējā enerģētikas tirgus pilnveidošana. Nosakot termiņus mērķu sasniegšanai, ir jāņem vērā to izpildes iespējas un atšķirīgā situācija dalībvalstīs. Tāpat ministrs atzīmēja, ka Baltijas reģiona iespējami ātra integrācija kopējā ES enerģētiskajā sistēmā ir svarīga gan no drošības, gan no enerģētisko resursu avotu dažādošana viedokļa.
 


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu