Skip to main content

Kristovskis: esam spējīgi radīt konkurētspējīgus produktus ar nozīmīgu pievienoto vērtību

LR Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis kopā ar savu padomnieci vadības un uzņēmējdarbības jautājumos Sanitu Stelpi sestdien, 27. novembrī apmeklēja izstādes “Tech Industry 2010” un „Ražots Latvijā 2010 ”. Galvenais secinājums – Latvijas uzņēmēji un ražotāji ir izdomas bagāti un nopietni domā par iespējām ieiet pasaules tirgos ar eksportspējīgiem produktiem.

Apmeklējot starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādi “Tech Industry 2010” izstāžu centrā BT1, ministrs īpašu uzmanību pievērsa Latvijas uzņēmēju spējai inovatīvi izmantot progresīvākās tehnoloģijas lai piedāvātu konkurētspējīgus izstrādājumus, kurus pērk pašmāju un ārvalstu patērētāji. Īpašu ministra interesi piesaistīja tehnisko izglītības iestāžu un to audzēkņu radošās tehniskās domas izpausmes.

„Šī izstāde apliecina, ka Latvijas uzņēmēju zināšanas un radošums spēj radīt izstrādājumus, kam ir ļoti būtiska pievienotā vērtība. Es šeit redzu, ka lielākoties iekārtas un izejmateriāli nāk no ārvalstīm, taču pielietojuma tehnoloģijas ir izstrādātās tieši pie mums, Latvijā. Mūsu vadošajiem inženieriem ir vērā ņemama konkurētspēja, kas priecē” uzsvēra Ģ. V. Kristovskis. Ministrs izvaicāja uzņēmējus par noieta tirgiem, problēmām, ar kurām viņiem nākas saskarties un apmainījās domām par ārlietu resora iespējām palīdzēt joprojām neapgūtajos tirgos.

Izstādē „Ražots Latvija 2010” ministrs īpašu uzmanību pievērsa tām precēm, kuras pēc savas kvalitātes un noformējuma liecināja par eksportspēju. Daudzi produkti un pakalpojumu, kas bija redzami izstādē, ir Latvijas uzņēmēju patentēti, piemēram, Termowoodex tehnoloģija kokmateriālu apstrāde, Pantio augu audzējamās kastes, Smart drošības uzraudzības sistēmas.

Izstādes rīkotāju SIA „Kelle Expo” pārstāvji aicināja ārlietu ministru sniegt atbalstu kontaktu meklēšanā izstādes Ražots Baltijā organizēšanā. Pēc izstādes aplūkošanas ministrs vairākos stendos iegādājas Latvija ražotu produkciju.

„Daudzi mūsu ražotāju problēma ir investīcijas, taču daudziem vajadzīga palīdzība tieši noieta tirgu atrašanā, kā arī starptautisku kontaktu veidošanā. Esmu gandarīts, ka, tiekoties ar citu valstu valdības un biznesa pārstāvjiem, man būs pārliecība, ka Latvija spēj piedāvāt kvalitatīvus produktus, taču vienlaicīgi redzams, ka neizmantotas iespējas joprojām ir plašas,” atzina ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis.

 

Informāciju sagatavoja
Dace Balode,
ārlietu ministra padomniece preses jautājumos
Tālr.: 67016 976
[email protected]

Dalies ar ziņu