Skip to main content

Kristovskis: Liepājas osta panākusi būtisku izaugsmi un tai ir liels potenciāls

30. martā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis apmeklēja Liepāju, tikās ar pilsētas un ostas vadību, kā arī ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) un vairāku LSEZ strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem.

Uzklausot Liepājas Domes pārstāvjus un iepazīstoties ar prezentāciju par LSEZ attīstību, ārlietu ministrs norādīja uz būtisko izaugsmi, ko spējusi panākt Liepājas osta, nepilnos 20 gados no slēgtas militārās bāzes bez rūpnieciskā potenciāla izveidojoties par mūsdienīgu daudzfunkcionālu tirdzniecības ostu. Pašlaik Liepāja ir trešā lielākā Latvijas osta, un tās priekšrocība ir sabalansēta importa, eksporta un tranzīta kravu plūsma, kā arī kravu daudzveidība, kas palīdz sadalīt riskus.

Ģ. V. Kristovskis tiekoties ar LSEZ teritorijā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem aicināja aktīvāk izmantot Latvijas vēstnieku un goda konsulu atbalstu, meklējot jaunas investīcijas un sadarbības partnerus ārvalstīs. Ārlietu ministrs arī uzklausīja uzņēmēju redzējumu par nākotnes perspektīvām un nepieciešamību saņemt atbalstu ārvalstu partneru piesaistē, paplašinot un intensificējot savu darbību.

„Vizītes laikā pārliecinājos, ka Liepājas osta ir labi pratusi pārdzīvot ekonomiskās lejupslīdes posmu un pašlaik savos rādītājos jau spēj uzrādīt nelielu izaugsmi. Uzņēmumu intereses ir daudzpusīgas – vieni turpina meklēt sadarbības partnerus tepat Baltijas jūras reģionā, citi lūkojas jau krietni tālāk. Pārliecinājos, ka Ārlietu ministrijas loma investoru piesaistē Liepājas LSEZ jau ir bijusi ievērojama, taču tā var būt vēl efektīvāka. Arī uzņēmējiem drosmīgāk jānosprauž savi nākotnes mērķi un drošāk jāizmanto diplomātu atbalsts jaunu tirgu apguvē” uzsver Ģ. V. Kristovskis.

Vizītes laikā ārlietu ministrs apmeklēja arī vairākus LSEZ strādājošos uzņēmumus – ­ AS „Liepājas ostas LM”, kas ir lielākā ostas stividoru kompānija, labi pazīstamo uzņēmumu AS „UPB” un SIA „Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, kas darbojas tehnoloģiskā parka ietvaros.

Ar šo vizīti tiek uzsāktas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska tikšanās ar transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem, nolūkā izvērst sadarbību ar Latvijas ostām un citiem šīs nozares pārstāvjiem. Transporta un loģistikas nozare spēlē ievērojamu lomu Latvijas ārējo ekonomisko interešu formulēšanā, tādēļ ārlietu dienestam ir īpaši nozīmīga koordinētas sadarbības izveide ar to.

Vizītes laikā ministrs apmeklēja arī Eiropas Savienības Informācijas punktu (ESIP) Liepājā un kopā ar Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta pārstāvjiem nodeva ESIP rīcībā vairākus jaunus informatīvos materiālus par ES.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected] 

 

Dalies ar ziņu