Skip to main content

Kristovskis: memoranda parakstīšanai par franču valodas apmācību ir vitāla nozīme, gatavojoties Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumiem

„Memorandam un no tā izrietošai franču valodas apmācībai ir vitāli svarīga nozīme tieši šobrīd, Latvijai ar lielu atbildību gatavojoties Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumiem 2015. gada pirmajā pusē,” 16. septembrī no Latvijas puses parakstot Memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs starp Latviju, Starptautisko Frankofonijas organizāciju, Franciju, Luksemburgu un Beļģijas franču kopienu, uzsvēra ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis. Viņaprāt, Latvijas dalību Frankofono valstu saimē ir būtiski uztvert kā divvirzienu plūsmu, kas sniedz arvien jaunas iespējas ne tikvien franču kultūras ienākšanai Latvijā, bet arī latviešu kultūras izstarošanai pasaulē, īpaši franciski runājošās valstīs.

Memorands paredz, ka ik gadu ap 300 Latvijas ierēdņu apgūst gan franču valodas pamatzināšanas, gan tās lietojumu specializētās jomās nolūkā sekmēt valodu daudzveidību starptautiskajās attiecībās. Franču valodas apmācība ierēdņu izglītībā ieņem aizvien būtiskāku lomu, lai Latvijas pārstāvji varētu pilnvērtīgāk darboties Eiropas, starptautiskajās un reģionālajās institūcijās.

Ar Memoranda parakstīšanu Latvija sniedz savu ieguldījumu franču valodas kā darba valodas plašākā lietošanā Eiropas institūcijās un starptautiskajā vidē kopumā.

Iepriekšējais Memorands noslēgts 2008. gada 31. martā uz trim gadiem. Tas paplašināja „Latvijas Republikas valdības Sadarbības līgumā par programmu „Franču valoda un apmācība Eiropas Savienības jautājumos Latvijā 2005. – 2008. gadā” noteikto franču valodas apmācību Latvijas ierēdņiem.

Latvija, kļūstot par Starptautiskās Frankofonijas organizācijas dalībvalsti ar novērotāja statusu 2008. gada 19. oktobrī Frankofonijas valstu un valdību vadītāju samitā Kvebekā, Kanādā, ir apņēmusies stiprināt franču valodas kā oficiālās un darba valodas lomu starptautiskajās un reģionālajās organizācijās.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu