Skip to main content

Kristovskis pārrunā sadarbību saistībā ar Sudānā nolaupītajiem Latvijas pilsoņiem

12. novembrī Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis Briselē tikās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietu un drošības politikas jautājumos Ketrīnu Eštoni (Catherine Ashton). Tikšanās tika pārrunāta situācija saistībā ar Sudānā nolaupītajiem Latvijas pilsoņiem, ES attiecības ar stratēģiskajiem partneriem un kaimiņvalstīm, kā arī Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide.

Ārlietu ministrs informēja Augsto pārstāvi par situāciju attiecībā uz Sudānā nolaupītajiem Latvijas pilsoņiem un ciešo sadarbību ar Pasaules Pārtikas organizāciju (WFP). K. Eštone norādīja, ka Sudāna ir starp prioritārajiem jautājumiem ES dienas kārtībā un izteica politisku atbalstu Latvijas centieniem jautājuma risināšanā, apstiprinot gatavību sadarboties arī turpmāk.

Runājot par Eiropas Savienības Ārējās darbības dienesta (EĀDD) veidošanas procesu, K. Eštone informēja par personāla rekrutēšanas vakantajos EĀDD amatos norisi. Ārlietu ministrs uzsvēra Latvijas vēlmi redzēt visas ES dalībvalstis pārstāvētas EĀDD un ievērotu ģeogrāfisko līdzsvaru.

Tikšanās ietvaros tika pārrunāti arī jaunizveidotā dienesta politiskie izaicinājumi, to skaitā aktuālos Eiropas Savienības Kaimiņattiecību politikas un attiecību ar Krieviju jautājumus. Puses bija vienotas, ka attiecības ar Austrumu kaimiņiem ir ES prioritārs jautājums un atzīmēja Latvijas pieredzei šajā jomā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas

Preses un informācijas nodaļa

Dalies ar ziņu