Skip to main content

Kristovskis pauž atbalstu Moldovas Eiropas integrācijas centieniem

27. un 28. aprīlī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis darba vizītes ietvaros Moldovā tikās ar augstākajām Moldovas amatpersonām, lai pārrunātu savstarpējo divpusējo sadarbību un paustu Latvijas atbalstu Moldovas Eiropas integrācijas centieniem.

Tiekoties ar Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Juriju Ļanki (Iurie Leanca), Ģ.V.Kristovskis uzsvēra Moldovas panākto, ievērojamo progresu Eiropas integrācijas procesā, sarunās par ES-Moldovas Asociācijas līgumu un īstenojot vīzu liberalizācijas Rīcības plānu. Ģ. V. Kristovskis pauda Latvijas gatavību palīdzēt Moldovai konkrētās ES integrācijas jomās, jo īpaši – likuma un tiesu varas stiprināšanā. Ministrs aicināja Moldovu veikt nepieciešamās reformas, lai tā pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt sarunas ar ES par padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības telpas izveidi. Moldovas ārlietu ministrs pateicās Latvijai par atbalstu un uzsvēra Latvijas ekspertīzes nozīmi, īpaši reformējot tiesu sistēmu.

Ārlietu ministri parakstīja starpministriju Saprašanās memorandu par sadarbību Eiropas integrācijas jomā. Memorands paredz Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu Moldovai sarunās ar ES par Asociācijas līgumu, t.sk. par padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības telpu, un ES-Moldovas vīzu dialoga ietvaros; divpusējo konsultāciju rīkošanu reizi gadā; pieredzes apmaiņas vizītes Moldovas diplomātiem un ierēdņiem; sadarbības veicināšanu starp nevalstiskajām organizācijām un mediju pārstāvjiem.

Tiekoties ar Moldovas prezidenta p.i. un parlamenta priekšsēdētāju Marianu Lupu (Marian Lupu) un premjerministru Vladimiru Filatu (Vladimir Filat) tika pārrunāti jautājumi, kas skar iekšpolitisko situāciju Moldovā un tās reformu centienus.

Ar Moldovas premjerministra vietnieku reintegrācijas jautājumos Eiženu Karpovu (Eugen Carpov), pārrunājot aktualitātes Piedņestras jautājumā un Moldovas reintegrācijas plānus, Ģ.V.Kristovskis apliecināja Latvijas atbalstu Moldovas suverenitātei un teritoriālai vienotībai. Ministrs izteica cerību, ka iesaistītajām pusēm izdosies atjaunot formālās 5+2 (Moldova, Piedņestra, Krievija, Ukraina, EDSO un ASV, ES) formāta sarunas Piedņestras konflikta politiska noregulējuma panākšanai.

Vizītes Moldovā ietvaros ministrs pasniedza 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi Moldovas Republikas pilsonim Aleksandram Bakumenko (Aleksandr Bakumenko).


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu