Skip to main content

Kristovskis pauž gandarījumu par afgāņu centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu drošību

Afganistānas prezidents Hamids Karzajs šodien paziņoja par atbildības par drošību nodošanas uzsākšanu trijās Afganistānas provincēs un četrās pilsētās. Tas liecina, ka Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) misija ieiet jaunā fāzē. Kopējās Afganistānas un NATO Pārejas padomes (Joint Afghan NATO Inteqal Board) rekomendācijas un H. Karzaja paziņojums ir saskaņā ar Lisabonas samitā nolemto, un ar to sākas pārejas process. Pakāpeniski līdz 2014. gada beigām afgāņi uzņemtos atbildību par drošību visā Afganistānā, savukārt ISAF arvien lielāku uzsvaru liktu uz atbalstu afgāņu spēju stiprināšanai.

Afganistānas prezidenta paziņojums pierāda arī to, ka NATO stratēģija Afganistānā ir rezultatīva. Lai nodrošinātu progresu un pārejas neatgriezeniskumu, svarīgi turpināt sniegt atbalstu Afganistānas institūcijām, īpaši drošības jomā, ko apliecina arī vienošanās par NATO ilgtermiņa partnerību ar Afganistānas valdību.

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis pauda gandarījumu par progresu, kas ļauj uzsākt atbildības par drošību nodošanu, un apliecina, ka Latvijas ieguldījums Afganistānas spēju veidošanā ir nozīmīgs un jāturpina.


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu