Skip to main content

Ministru prezidents vadīs kārtējo Investīciju padomes sēdi

Otrdien, 22. martā plkst. 10:00 Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notiks kārtējā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde.

Sēdē atkārtoti tiks izskatīts jautājums par pašvaldību ietekmi investīciju projektu realizācijā, lai vienotos par identificēto problēmu novēršanas iespējām. Ekonomikas ministrija ziņos par sagatavotajiem priekšlikumiem industriālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmu uzlabošanā. Tāpat darba kārtībā iekļauts Satiksmes ministrijas jautājums par vienota tarifa izstrādi dzelzceļa pārvadājumiem no Kazahstānas un Ķīnas tranzīta robežpilsētas Dostikas līdz Latvijai.
Mediju iespējas: foto, video sēdes sākumā.

Papildinformācija:
Lielo ārvalstu investīciju koordinācijas padome tika izveidota 2010.gadā ar mērķi koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem, speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm, pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu. Padomei uzdots lemt par investīciju piesaistes stratēģiju, veidot vienotu investīciju projektu portfeli, analizēt projektu lietderību un ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību, kā arī atbilstoši savai kompetencei lemt par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu investīciju projektu virzīšanā. Padomē darbojas Ministru prezidents, tā vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā ir iekļauti finanšu, satiksmes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības, izglītības un zinātnes, zemkopības, kā arī ārlietu ministrs. Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902
[email protected]

 

Dalies ar ziņu