Skip to main content

Kristovskis piedalās Baltijas jūras valstu padomes ārlietu ministru sanāksmē Oslo

7. jūnijā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās 16.Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) ārlietu ministru sanāksmē Oslo, Norvēģijā. Ministru diskusijā tika pārrunāts Norvēģijas BJVP prezidentūras veikums reģionālās sadarbības pilnveidošanā un izvirzītas organizācijas turpmākās sadarbības prioritātes.

Savā uzrunā Latvijas ārlietu ministrs izteica gandarījumu par BJVP konsekventi uzturēto reformas garu, kas tika iedibināts ar 2008. gada Baltijas jūras valstu samitā Rīgā pieņemto organizācijas reformas deklarāciju: ”Augstu vērtējam BJVP darbības orientāciju uz praktiskiem sadarbības projektiem. Uzskatām, ka nākamā gada martā plānotie BJVP dibināšanas 20.gadskārtas pasākumi aktīvi jāizmanto organizācijas atpazīstamības vairošanā, tādējādi piesaistot papildus ārējo atbalstu reģionam nozīmīgu projektu īstenošanā,” tā Ģ. V. Kristovskis.

Ģ. V. Kristovskis aicināja BJVP turpināt meklēt sadarbības sinerģiju ar citām Baltijas jūras reģiona organizācijām, koncentrējot spēkus svarīgākajām prioritātēm, kurās sadarbība rada pievienoto vērtību un nepārklājas ar citu starptautisko organizāciju kompetenci. Ministrs atzinīgi novērtēja BJVP veiksmīgo darbu sabiedrības drošības jomā, kas vērsts uz pasākumiem cilvēktirdzniecības un bērnu tiesību pārkāpumu risku novēršanā, kā arī jūrlietu politikas jautājumos, tiecoties panākt līdzsvaru starp Baltijas jūras vides aizsardzības un reģiona konkurētspējas paaugstināšanas aspektiem.

Uzsverot, ka Baltijas jūras reģions ir viens no vadošajiem Eiropas reģioniem inovāciju jomā, Ģ. V. Kristovskis aicināja kolēģus izmantot šo potenciālu, lai reģionā radītu investīcijām draudzīgu uzņēmējdarbības vidi bez tirdzniecības barjerām un mazinātu reģiona valstu ekonomiskā līmeņa atšķirības.

Neformālajās vakariņās pēc oficiālās sesijas ministri pārrunāja pagājušā gada Baltijas jūras valstu valdību vadītāju samitā Viļņā pieņemtās deklarācijas ”Baltijas jūras reģiona vīzija 2020.gadā” uzdevumu īstenošanas jautājumus, īpašu uzmanību veltot vides aizsardzības, uzņēmējdarbības veicināšanas, vienota enerģētikas tirgus izveides un reģiona kopējās identitātes aspektiem.

Šī gada 1. jūlijā BJVP prezidējošās valsts pienākumus no Norvēģijas uz vienu gadu pārņems Vācija, par savas prezidentūras prioritātēm izvirzot vides politiku, zaļo ekonomiku un reģiona ilgtspējīgu attīstību. Savas prezidentūras laikā Vācija ir iecerējusi rīkot kopīgus pasākumus ar Poliju un Dāniju – reģiona valstīm, kuras šajā laikā prezidēs Eiropas Savienībā. Tāpat Vācija plāno saskaņot ilgtermiņa sadarbības projektu ieceres ar tai sekojošo Krievijas prezidentūru.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu