Skip to main content

Kristovskis piedalījās sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni

11. septembrī pirms Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās t.s. Kohēzijas politikas draugu grupas sanāksmē. Tikšanās laikā dalībvalstis diskutēja par jūnijā Eiropas Komisijas publicēto priekšlikumu nākamajam ES daudzgadu budžetam. Detalizētāka viedokļu apmaiņa notika par ES daudzgadu budžeta laika ietvaru, struktūru un elastību.

Ministrs sanāksmē uzsvēra Kohēzijas politikas finansējuma nozīmību gan Latvijas ekonomikai, gan Eiropas Savienības kopējo mērķu sasniegšanai. Šajā fondu plānošanas periodā arī krīzes laikā Latvija demonstrējusi spēju efektīvi un rezultatīvi apgūt Kohēzijas politikas līdzekļus, nesamazinot nacionālo līdzfinansējumu, tādēļ ministrs kritizēja Komisijas ierosinājumu noteikt Kohēzijas finansējumu 2.5% apmērā no nacionālā kopienākumā.

ES budžeta struktūras kontekstā tika pausta Latvijas interese saglabāt Kohēzijas politikas jomai savu atsevišķu izdevumu apakškategoriju, aizsargājot tās izdevumus līdzīgi kā esošajā plānošanas periodā.

Dalībnieki vienojās šajā formātā tikties regulāri pirms Vispārējo lietu padomes sanāksmēm. Nākošā sanāksme plānota novembrī Budapeštā.

Diskusijas par ES daudzgadu budžeta priekšlikumu politiskā līmenī turpināsies Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmēs, individuālās konsultācijās starp ES dalībvalstīm, kā arī tehniskā līmenī t.s. Prezidentūras draugu grupā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu