Skip to main content

Kristovskis piedalīsies neformālajā NATO ārlietu ministru sanāksmē

14. un 15. aprīlī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies neformālajā NATO ārlietu ministru sanāksmē Berlīnē, Vācijā, kur dienaskārtības galvenais jautājums būs 2010. gada NATO Lisabonas samita lēmumu īstenošana, tai skaitā diskusijas par jauno NATO partnerību politikas reformu. NATO sanāksmē piedalīsies arī Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos Ketrīna Eštone.

NATO dalībvalstu un operācijā United Protector (,,Vienotais aizstāvis”) iesaistīto partnervalstu formātā notiks diskusija par situāciju Lībijā, kā arī tiks pārrunāti jautājumi par starptautiskās sabiedrības iesaisti ANO rezolūciju 1970 un 1973 izpildē civiliedzīvotāju aizsardzībai un turpmākajiem soļiem krīzes situācijas Lībijā risināšanai. Savukārt ISAF valstu sēdē ministri diskutēs par situāciju Afganistānā, atbildības par drošību nodošanas uzsākšanu, kā arī ilgtermiņa NATO un Afganistānas sadarbību.

Plānota arī NATO – Gruzijas komisijas (NGC) sēde, kur apspriedīs Gruzijas Ikgadējo nacionālo programmu, kā arī NATO un Ukrainas komisijas (NUC) sēde, kurā plānots apspriest turpmāko NATO – Ukrainas praktisko sadarbību. Ministru sanāksmes programmu noslēgs NATO-Krievijas Padomes (NRC) sēde, kurā paredzēta diskusija par Lībiju, pretraķešu aizsardzības sistēmu, Afganistānu, tai skaitā NATO-Krievijas Padomes narkotiku apkarošanas apmācību projektu, kā arī citiem kopīgi īstenotajiem projektiem.


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]


 

 

Dalies ar ziņu