Skip to main content

Kristovskis piedalīsies Vispārējo lietu padomes sanāksmē

12. septembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē.

Viens no svarīgākajiem Vispārējo lietu padomes darba kārtības jautājumiem būs ES daudzgadu budžets pēc 2013.gada. Polijas prezidentūra informēs ministrus par aktuālo situāciju ES daudzgadu budžeta sarunās pēc šogad 28. – 29. jūlijā Sopotā, Polijā, notikušās ES lietu ministru un valsts sekretāru neformālās sanāksmes.

Savukārt darba pusdienās ES dalībvalstu ministri diskutēs ES daudzgadu budžeta laika ietvaru, struktūru un fleksibilitāti. Latvijas interesēs ir, lai Kohēzijas politikas jomai tiktu saglabāta sava atsevišķa izdevumu apakškategorija, aizsargājot tās izdevumus līdzīgi kā esošajā plānošanas periodā. Vienlaikus Latvijai ir bažas par Eiropas Komisijas ierosinājumu palielināt instrumentu skaitu un apjomu ārpus ES budžeta kopējiem griestiem, jo viens no riskiem šādiem ārpus budžeta instrumentiem ir neprognozējamas iemaksas un slogs valsts budžetam.

Darba kārtības jautājumā par ekonomikas pārvaldību Prezidentūra sniegs aktuālo informāciju par turpmāko darbu pie 2010. gada septembrī Eiropas Komisijas publicētajiem sešiem tiesību aktu projektiem ES ekonomikas pārvaldības stiprināšanai. Starp ES Padomi un Parlamentu notiek aktīvas sarunas par apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojuma piemērošanu, lemjot par sankcijām fiskālās disciplīnas un Padomes rekomendāciju neievērošanas gadījumā.

Sanāksmē ministriem tiks prezentēta š.g. 17. – 18. oktobra Eiropadomes darba kārtība. Šobrīd zināms, ka Eiropadome koncentrēsies uz ekonomiskās politikas jautājumiem un tās ārējiem aspektiem – samitiem ar ES stratēģiskajiem partneriem, š.g. novembra G20 samita sagatavošanu, kā arī starptautisko ANO klimata konferenci Durbanā.

Polijas prezidentūra informēs dalībvalstis arī par Horvātijas pievienošanās līguma virzību 2011. gada 2. pusgadā. Plānots, ka šogad septembra vidū dalībvalstis saņems pirmo konsolidēto Horvātijas ES pievienošanās līguma projektu, plānojot pievienošanās līguma parakstīšanu līdz 2011. gada beigām.

Vispārējo lietu padomes ietvaros ministram plānota arī tikšanās ar Kohēzijas politikas „draugu grupas“ ne-eiro zonas valstu (Polijas, Lietuvas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas un, Bulgārijas) ministriem, lai pārrunātu aktuālo situāciju eiro zonā. Ministrs ir pieņēmis arī Ungārijas valsts sekretāres uzaicinājumu kopā ar Lietuvas delegācijas vadītāju pārrunāt aktuālos ES daudzgadu budžeta jautājumus, tai skaitā kohēzijas finansējuma piešķīrumu pēc Eiropas Komisijas publicētā priekšlikuma.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu