Skip to main content

Kristovskis piedalīsies Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēs

18. jūlijā Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs.

Ārlietu padomē ministri diskutēs par Tuvo Austrumu miera procesa jautājumiem pēc 11. un 12. jūlijā notikušās Tuvo Austrumu Kvarteta sanāksmes. Ārlietu padomē plānota arī diskusija par situāciju Afganistānā un Eiropas Savienības iesaisti. Ministri lems arī par turpmāko ES sadarbību ar Pakistānu.

Ministri diskutēs par aktuālo situāciju ES Dienvidu kaimiņu reģionā, tai skaitā Lībijā. Ārlietu padomē tiks pārrunāta turpmākā sadarbība un komunikācijas process ar Lībijas Pārejas perioda nacionālo padomi.

Ārlietu padomē ministri diskutēs par Kopējās drošības un aizsardzības politikas tālāko attīstību, lai veicinātu efektīvāku Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu un ES civili militāro spēju uzlabošanu.

Vispārējo lietu padomē Eiropas Komisija prezentēs 29. jūnijā publicēto priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam. ES dalībvalstu viedokļu apmaiņa par priekšlikumu paredzēta 28. un 29. jūlijā neformālajā Eiropas lietu ministru sanāksmē Sopotā, Polijā. Latvijas galvenās intereses nākamā ES daudzgadu budžeta kontekstā ir Kohēzijas politikas nacionālās aploksnes saglabāšana un tiešmaksājumu sistēmas reforma Kopējā lauksaimniecības politikas ietvaros.

Ministriem notiks arī sākotnēja viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības tiesas statūtu reformu, kuras mērķis ir uzlabot Tiesas darba kvalitāti un samazināt tiesvedības ilgumu. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir iespējamā Vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšana, ko Eiropas Savienības tiesa piedāvā kā galveno risinājumu, lai samazinātu neizskatīto lietu skaitu.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Vispārējo lietu padomi vada Polijas prezidentūra, bet Ārlietu padomi vada Augstā pārstāve Ketrīna Eštone (Catherine Ashton).

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu