Skip to main content

Kristovskis reģionālajiem medijiem uzsver ekonomisko sakaru veicināšanas nozīmi ārpolitikā

9. decembrī Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, tiekoties ar Latvijas reģionālās preses pārstāvjiem, noslēdza ikgadējo semināru reģionālo laikrakstu žurnālistiem par aktualitātēm ārpolitikas jomā, īpaši akcentējot ekonomisko sakaru veicināšanas nozīmi. Ministrs uzsvēra reģionālo žurnālistu nozīmi, ziņojot par Latvijas īstenoto ārpolitisko kursu un aicināja būt aktīviem, informējot lasītājus par ārpolitiku un tās aktualitātēm.

Ministrs informēja žurnālistus par savu dalību Eiropas Attīstības dienās, uzsverot attīstības sadarbības lomu, lai arī ekonomiskās situācijas dēļ Latvija šai jomai var atvēlēt visai ierobežotus līdzekļus. Tāpat ministrs pastāstīja par Lietuvas vizītes rezultātiem un norādīja, ka Latvija devusi principiālu piekrišanu dalībai Visaginas atomelektrostacijas projektā.

Latvijas reģionālo laikrakstu žurnālistu seminārs norisinājās divas dienas, tā laikā žurnālistiem bija iespēja uzzināt par ārpolitikas aktualitātēm – Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību (NB8), situāciju pēc NATO samita Lisabonā, Latvijas un Gruzijas attiecībām, Latvijas dalības Eiropas Savienībā aktualitātēm un ES finanšu perspektīvu 2014. gadam no Ārlietu ministrijas profesionāļiem un pieaicinātajiem ekspertiem.

Ārlietu ministrija šādus seminārus reģionālajiem medijiem rīko ik gadu, tādejādi veicinot izpratni par ārlietām.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa

Dalies ar ziņu