Skip to main content

Kuldīgas un Riebiņu novada pašvaldībām piešķir finansējumu dabas stihiju radīto seku likvidēšanai 28 999 latu apmērā

Ministru kabinets otrdien, 7. decembrī, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) priekšlikumu Kuldīgas un Riebiņu novadiem piešķirt finansējumu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai pašvaldības varētu segt izdevumus, kas saistīti ar dabas stihiju laikā radīto postījumu novēršanu.

Pamatojoties uz pašvaldību iesniegto informāciju RAPLM, lai pilnībā novērstu dabas stihijas rezultātā radītos zaudējumus, kopā nepieciešami finanšu līdzekļi 41 427 latu apmērā. Pašvaldības apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 12 428 latu apmērā. Līdz ar to, lai novērstu dabas stihijas rezultātā radītos zaudējumus, no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ministru kabinets lēma kopumā Kuldīgas un Riebiņu novada pašvaldībām piešķirt finansējumu 28 999 latu apmērā.

Kuldīgas Kultūras centrā šā gada maijā zibens spēriena rezultātā elektroinstalācijā, akustisko kabeļu savienojumos un apgaismojuma sistēmu kabeļos tika inducēts elektromagnētiskais impulss, kurš iedarbojies uz iekārtu elektroniskajām sistēmām, nodarot tām neatgriezeniskus bojājumus, līdz ar to nepieciešams biroja tehnikas remonts, kinozāles skaņas aparatūras remonts un stacionāro gaismu aparatūras remonts.

Kuldīgas novada pašvaldībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi 1 924 latu apmērā. Pašvaldība apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 577 latu apmērā, kas ir 30 procenti no zaudējumu novēršanai nepieciešamās summas. Līdz ar to, lai kompensētu zibens spēriena rezultātā radītos zaudējumus, valdība no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pašvaldībai piešķīra 1 347 latus.

Savukārt, lai Kuldīgas novada pašvaldība spētu kompensēt zaudējumus, kas radušies spēcīgā lietus laikā bojāto autoceļu un ielu remontiem, Ministru kabinets pašvaldībai piešķīra 6 445 latus.

Spēcīgā lietus laikā tika būtiski bojāti sekojoši autoceļi – „Pelči – Snēpele”, „Bunduļkalns – Vilciņi”, „Valki-Brasliņi – Deksne”, „Kalnēji – Avenes”, „Pūces – Pāze”, „Pelči – Zāģētava”, „Ābeļu iela”, „Vīgriežu iela”, „Ceriņu iela”, „Ķiršu iela”, „Īrisu iela”, „Krasta iela”, „Šķērsiela”– izskalotas autoceļu klātnes.

Riebiņu novada pašvaldībai vasarā ugunsgrēka rezultātā nodega Riebiņu parka estrāde. Finansējums nepieciešams jumta koka konstrukcijas montāžai, latojuma ierīkošanai, antikondensāta plēves ieklāšanai, jumta seguma atjaunošanai, izmantojot profilētā tērauda loksnes. Tāpat nepieciešama koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns krāsu un antiseptiku, apdares elementu montāža, savilču montāža.

Finansējums nepieciešams arī, piemēram, siju montāžai, koka konstrukciju apstrādei ar pretuguns krāsu un antiseptiku, tvaikizolācijas montāžai, siltuma izolācijai, izmantojot minerālvati, griestu apšuvumam ar koka dēļiem, griestu krāsošanai, koka grīdas montāžai, koka konstrukciju apstrādei ar pretuguns krāsu un antiseptiku, pakāpienu montāžai, grīdas krāsošanai, sienas tīrīšanai un špaktelēšanai, sienu krāsošanai, apmetuma remontam, metāla konstrukciju tīrīšanai un krāsošanai, durvju bloku montāžai, sienas remontam, logu krāsošanai un tīrīšanai, elektromontāžas darbiem.

Riebiņu novada pašvaldībai ugunsgrēks radījis postījumus 41 427 latu apmērā. Pašvaldības apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 12 428 latu apmērā, savukārt Ministru kabinets lēma Riebiņu pašvaldībai piešķirt 21 207 latus, lai novērstu dabas stihijas rezultātā radītos zaudējumus.

Noteikumi par kārtību, kādā pieprasa un izlieto budžeta līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, paredz, ka pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums attiecīgajam objektam radīto zaudējumu novēršanā ne mazāk kā 30 procentu apmērā.

Izņēmums līdzfinansējuma nodrošināšanai ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.

Noteikumi paredz pašvaldībām sagatavot aktu, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus, pieprasīto līdzekļu aprēķinu, kurā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, apliecinājumu no būvvaldes, ka aprēķinā iekļautās cenas atbilst vidējām tirgus cenām.

Pašvaldībām RAPLM bija jāiesniedz pieprasīto līdzekļu plānoto izdevumu tāme, apliecinājums, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā un ka par objektu pašvaldībai pienākas vai nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, kas jāizvērtē.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388
[email protected]

Dalies ar ziņu