Skip to main content

Kristovskis un Somijas prezidente pārrunā Baltijas jūras vides jautājumus

Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis šodien vizītes Somijā ietvaros tikās ar Somijas Valsts prezidenti Tarju Halonenu. Tikšanās laikā tika pārrunāti Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības jautājumi, uzmanība tika veltīta Baltijas jūras reģiona vides jautājumiem, kā arī reģiona enerģētiskās drošības jautājumiem. Ģ. V. Kristovskis uzsvēra Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības lomu un tās arvien pieaugošo nozīmi. Somijas prezidente uzsvēra, ka Baltijas jūras vides jautājumi ir viena no reģiona valstu prioritātēm. Latvijas ārlietu ministrs atzīmēja T.Halonenas personīgo ieguldījumu šī jautājuma aktualizēšanā, īpaši pēc Somijas prezidentes iniciatīvas 2010. gada februārī notikušajā Baltijas jūras rīcības plāna samitā Helsinkos. Runājot par enerģētiskās drošības jautājumiem, Ģ. V. Kristovskis atzīmēja, ka ir nepieciešams aktīvi turpināt darbu pie Baltijas un Ziemeļvalstu elektrības tirgu integrācijas. Somijas prezidente akcentēja nepieciešamību ES enerģētikas politikas ietvaros attīstīt koordinētu un vienotu ES nostāju. Puses pārrunāja ES – Krievijas attiecību jautājumus, atzinīgi novērtējot neseno Latvijas prezidenta Valda Zatlera vizīti Krievijā. Somijas prezidente informēja ministru par viņas nupat notikušo vizīti Afganistānā, uzsverot, ka situācijas stabilizēšanā Afganistānā arvien būtiskāku lomu spēlē cieša iesaistīto valstu aktivitāšu koordinēšana.


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa:
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu