Skip to main content

Kristovskis vizītē Dānijā uzsver abu valstu ciešākas ekonomiskās sadarbības nozīmi

19. janvārī vīzītes laikā Dānijā Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis tikās ar savu dāņu kolēģi Lēni Espersenu (Lene Espersen). Sarunas laikā ministri pārrunāja plašu ārpolitisko tēmu loku, to vidū abu valstu divpusējo attiecību jautājumus, Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, transatlantiskās attiecības, sadarbību ar Krieviju gan divpusējā, gan Eiropas Savienības kontekstā. Ministrs uzsvēra, ka viena no Latvijas šībrīža ārpolitikas augstajām prioritātēm ir Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības nostiprināšana. Abi ministri bija vienisprātis, ka gadā, kad tiek atzīmēta Baltijas valstu diplomātisko attiecību ar Ziemeļvalstīm 20.gadadiena, ir būtiski tālāk stiprināt sadarbību, pēc iespējas plašāk iesaistot sabiedrību. Dānijas puse tika informēta arī par Latvijas interesēm enerģētiskās drošības situācijas uzlabošanā Baltijas reģionā.

Latvijas un Dānijas ārlietu ministri sniedza kopīgu paziņojumu par situāciju Baltkrievijā (teksts pielikumā angļu valodā), kā arī pārrunāja iespējas, kā Eiropas Savienībai nostiprināt tās Austrumu partnerības politiku.

Ministri pārrunāja arī situācijas attīstību Afganistānā saistībā ar jauniem uzdevumiem NATO ISAF spēkiem, par ko tika lemts Lisabonas samitā. Tika uzsvērts, ka nepieciešams lielāks uzsvars uz valstu civilo iesaisti situācijas Afganistānā stabilizēšanā.

Uzrunā Baltijas Attīstības foruma (Baltic Development Forum, BDF) rīkotajā diskusijā par enerģētikas drošību Baltijas jūras reģionā ministrs iepazīstināja foruma dalībniekus ar politisko un ekonomisko situāciju Latvijā, uzsverot tos izlēmīgos soļus, kas Latvijas valdībai bija jāsper, īstenojot nepieciešamās reformas, lai valsti izvestu no krīzes. Vienlaikus tika apliecināta valdības apņemšanās turpināt strukturālās reformas un finanšu konsolidāciju, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu valsts ekonomiku. „Esošās ekonomiskās politikas mērķis ir uzlabot biznesa un investīciju vidi Latvijā,” uzsvēra ārlietu ministrs, piebilstot, ka Latvijas ekonomikas tālākas atveseļošanas izaicinājumi ir sociālās stabilitātes saglabāšana un ēnu ekonomikas samazināšana. Ministrs aicināja dāņu biznesa pārstāvjus aktīvi iesaistīties Latvijas un Baltijas jūras reģiona enerģētiskā sektora attīstīšanā, kam būtu būtiska nozīme gan Latvijas tautsaimniecības atjaunotnē, gan enerģētiskās drošības nostiprināšanā. Sarunas laikā notika diskusija par BEMIP projektu īstenošanas iespēju, tajā skaitā par Baltijas – Ziemeļvalstu elektroenerģijas tīklu integrāciju, starpsavienojumu būvniecību un energoresursu ģenerācijas jaudu potenciālo attīstību. Ārlietu ministrs diskusijas laikā izteica arī priekšlikumu vienu no nākamajiem Baltijas Attīstības foruma samitiem rīkot Latvijā, iespējams, jau 2013. gadā. Šajā diskusijā piedalījās vadošo Dānijas enerģētikas kompāniju un enerģijas jautājumu pētniecības institūtu pārstāvji, kā arī tautsaimniecības nozaru asociāciju biedri.

Baltijas Attīstības forums ir sadarbības platforma, kas apvieno Baltijas jūras reģiona lielāko uzņēmumu, reģiona nozīmīgāko pilsētu un biznesa asociāciju pārstāvjus. BDF sadarbojas ar reģiona valstu valdībām, uzņēmējiem, vadošajām pētniecības institūcijām un medijiem. Ikgadējie Baltijas Attīstības foruma samiti tiek rīkoti kopš 1999. gada. BDF samits Rīgā notika 2003. gadā.

Vizītes ietvaros ministram šodien notika tikšanās arī ar Dānijas Eksporta padomes pārstāvjiem.

Tālāk ministrs dodas uz Somiju, kur 20. janvārī viņam plānotas tikšanās ar Somijas prezidenti Tarju Halonenu (Tarja Halonen), ārlietu ministru Aleksandru Stubu (Alexander Stubb) un parlamenta Ārlietu komisijas vadītāju Perti Salolainenu (Perti Saliolainen). Ministrs apmeklēs arī tūrisma gadatirgu Helsinkos „MATKA 2011 Nordic Travel Fair”, kā arī tiksies ar Somijas Tirdzniecības un eksporta veicināšanas padomes pārstāvjiem.


Dānijas un Latvijas ārlietu ministru paziņojums saistībā ar situāciju Baltkrievijā (angļu valodā)

Informāciju sagatavoja:
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu