Skip to main content

Kultūras ministres paziņojums

Esmu pateicīga par Rīgas mēra Nila Ušakova aicinājumu iepazīties ar visām nozīmīgākajām Rīgas domes īpašumā esošajām kultūras iestāžu ēkām, kurām ir nepieciešams remonts. Jau vakardien nosūtīju vēstuli N. Ušakovam ar aicinājumu šonedēļ tikties, lai vienotos par koordinētu rīcību kritiskā stāvoklī esošas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas uzturēšanā. Šīs tikšanās laikā var un ir jāpārrunā arī citu kultūras iestāžu situācija, kuras atrodas Rīgas Domes īpašumā esošajās ēkās.

Vienlaicīgi vēlos atkārtoti izteikt savu nožēlu, ka nedz VEF kultūras pils, nedz arī Ziemeļblāzma nav saņēmusi struktūrfondu līdzekļus to atjaunošanā. No sirds nožēloju, ka projekta pieteikums bija sagatavots tā, ka tam nebija iespējams kvalificēties konkursam. Abi projekti ir noraidīti viena un tā paša iemesla dēļ, proti, nav izpildīta prasība iesniegt spēkā esošu kultūras nama darbības stratēģiju par vismaz pieciem turpmākajiem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Stratēģijas mērķis ir pamatot atjaunojamā kultūras mantojuma objekta dzīvotspēju un publisko funkciju tālāku nodrošināšanu, lai garantētu ieguldīto investīciju ilgtspēju, aprakstot plānotos kultūras pasākumus, telpu noslogojumu, kultūras pieminekļa vadības modeli, organizatorisko struktūru, budžeta projektu un citus skaitliski izmērāmus objekta darbības un ietekmes rezultātus. Līdz ar to stratēģijā, atbilstoši tās darbības termiņam, tiek noteikta gan apmeklētāju skaita prognoze, gan telpu noslodze, gan citi nozīmīgi objekta tālāko darbību pamatojoši rādītāji. Tā nav formalitāte, bet gan pamatojums līdzekļu piešķiršanai. Diemžēl Rīgas dome nevienā no projektiem neiesniedza stratēģiju, kas būtu izstrādāta vismaz piecu gadu periodam pēc projekta pabeigšanas, un tā nav formāla kļūda, kuru komisija drīkstētu ļaut labot. Kāpēc projekta pieteicējs – Rīgas Dome – to neizdarīja, jājautā Rīgas mēram un viņa darbiniekiem.

Komisijā darbojās Kultūras un Finanšu ministriju ierēdņi, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iestāžu pārstāvji. Es nenodarbojas ar politiskām manipulācijām un komisiju iespaidošanu, tāpēc vēlreiz paužu savu neizpratni, kāpēc Rīgas Domes nespēja sagatavot kvalitatīvu un konkursa nolikumam atbilstošu pieteikumu.

Dalies ar ziņu