Skip to main content

Kultūras ministre aicina vienoties par zemākām IT pakalpojumu izmaksām bibliotēkām

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte nosūtījusi vēstuli visiem Latvijas pašvaldību vadītājiem ar aicinājumu vērsties v/a Kultūras informācijas sistēmas ar iesniegumu, lai pārskatītu abonēšanas maksas līgumus par projekta „Trešais Tēva dēls” tīkla uzturēšanu un saņemtajiem pakalpojumiem , lai sarunās ar pakalpojuma piegādātājiem vienotos par iespējamo atlaižu līmeni konkrētajām publiskajām bibliotēkām jau šī gada ietvaros. Tāpat ministre aicina diskutēt par projekta turpmāko attīstību, jo 2007. gadā trīspusēji noslēgtais līgums ir spēkā līdz šī gada beigām.

Kultūras ministre vēstulē uzsver, ka projekts „Trešais Tēva dēls” sevi pierādījis kā Latvijai nozīmīgs attīstības stūrakmens, tas ir unikāls visas pasaules mērogā. „Vienotais datu pārraides tīkls nodrošina piekļuvi dažādām valsts nozīmes datu bāzēm un ar autortiesībām aizsargātiem materiāliem, un interneta pieslēgums ir tikai daļa no trīspusējā līguma paredzētajām bezmaksas iespējām to lietotājiem,” uzsver S. Ēlerte. Kultūras ministrija pēc pašvaldību vadītāju lūguma ir tikusies ar visām iesaistītajām pusēm, starp kurām tiek slēgts līgums Par Interneta piekļuves pakalpojumu abonēšanu. Projekta tīkla uzturēšanas izmaksas un saņemto pakalpojumu klāsts pārrunāts ar v/a Kultūras informācijas sistēmas un Piegādātāju apvienības pārstāvi SIA Lattelecom. Noskaidrots, ka vairākas pašvaldības jau pērn saskaņojušas abonēšanas maksas samazinājumu. Arī šogad no pašvaldībām ir saņemtas vēstules par abonēšanas maksas samazinājumu un tiek gatavoti līgumu grozījumi 353 bibliotēkām, kas ir ap 42% no visām bibliotēkām. Saskaņā ar aktuālāko informāciju divām trešdaļām no šīm bibliotēkām ir izdevies saskaņot 60% atlaidi, pārējām tas ir no 40% līdz 50%. Sarunās SIA Lattelecom uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka konkrētās pašvaldības atlaižu līmenis atkarīgs no izvēlētā interneta pieslēguma ātruma, tehniskā atbalsta nodrošinājuma un individuālajām iespējām, ņemot vērā pašvaldību vēlmes un iespējas.

Ministre vēstulē aicina pašvaldības aktīvi iesaistīties diskusijās par projekta turpmāko attīstību, jo 2007. gadā trīspusēji noslēgtais līgums ir spēkā līdz šī gada beigām. Projekta sekmīga turpinājuma nodrošināšanai, tai skaitā izveidotā vienoto pašvaldību bibliotēku datu pārraides tīkla uzturēšanai, plānots organizēt iepirkuma procedūru par vienotu ieviestās infrastruktūras uzturēšanu, saglabājot projekta mērķus, nodrošinot infrastruktūras darbības vienotību, kvalitāti un garantijas saistību realizāciju. „Lai veiksmīgi turpinātu iesākto, nodrošinot gan projekta mērķu realizāciju un projekta ilgtspējīgu darbību, gan Latvijas iedzīvotāju iespējas izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju priekšrocības”, ministre aicina pašvaldības iesaistīties projekta tālākas attīstības plānošanā un līdz 22.jūnijam v/a Kultūras informācijas sistēmas nosūtīt rakstiski savus ieteikumus vai priekšlikumus par datu tīkla turpmāko attīstību.

Šogad pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai bibliotēkās piešķirta valsts mērķdotācija 316 975 latu apmērā.


Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres preses sekretārs
Tālr.: +371 26473310
[email protected]

Dalies ar ziņu