Skip to main content

Kultūras ministre apmeklē Līgatni

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte piektdien, 18. februārī, devās reģionālajā vizītē uz Līgatni. Tās laikā noritēja tikšanās ar pašvaldības amatpersonām un Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra, kā arī kultūras iestādes apmeklējums.

Vizītes sākumā S. Ēlerte Līgatnes novada domes Augšlīgatnes pakalpojumu centrā tikās ar Līgatnes novada domes priekšsēdētāju Aināru Šteinu un citām pašvaldības amatpersonām. Pēc tam S. Ēlerte devās uz mūzikas un mākslas skolu, kurā mācās 80 audzēkņi, interešu izglītības programmas ietvaros sagatavošanas klasēs mūzikā un mākslā – vēl 10 bērni.

Pēc skolas apmeklējuma S. Ēlerte apmeklēja Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centru, kā arī Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru, kur šobrīd tiek realizēts ES struktūrfondu līdzfinansēts projekts „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēstures tūrisma takas izveide”. Projekts ir uzsākts 2007. gadā, kad ar valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu tika realizēta Līgatnes papīrfabrikas ciemata izpētes un attīstības koncepcijas izstrāde. Uz koncepcijas bāzes tiek realizēts iepriekšminētais projekts, kura mērķis ir kultūrvēstures tūrisma segmenta attīstība, piedāvājot divus tūrisma maršrutus – „Līgatniešu dzīvesveids” un „Līgatnes dabas loks”. Līgatnes novada dome Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru nominējusi UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam.

Dalies ar ziņu