Skip to main content

Kultūras ministre un Latvijas Kultūras koledža vienojas par ciešāku sadarbību

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte norāda, ka augstākās izglītības reformas mērķis kultūras nozarē ir uzlabot studiju kvalitāti un veidot ciešāku sadarbību augstākās izglītības jomā. Tikšanās laikā ar Latvijas Kultūras koledžas (LKK) pārstāvjiem viņa apliecināja, ka tiek turpināta 2009. gadā uzsāktā reforma, taču šobrīd nav pieņemts vai sagatavots lēmums, kas skartu LKK un tās īstenoto studiju programmu attīstību. Viņa pateicas LKK studentiem par izrādīto proaktīvo rīcību un aicina turpmāk uz ciešāku sadarbību. Kultūras ministrija izveidos darba grupu, lai izvērtētu labākos risinājumus augstākās kultūrizglītības jomā un koordinētu savstarpējās studiju programmas, kā arī analizētu LKK iespējamo iekļaušanu LKK ar mērķi nodrošināt studentus ar kvalitatīvu un mūsdienīgu studiju kvalitāti un piedāvāt darba tirgum pieprasītus speciālistus.

„Reformām ir jānotiek visā augstākajā izglītībā un neviena augstskola nedrīkst būt izņēmums studiju kvalitātes izvērtējumā. Vienlaicīgi nevienu augstskolu un studiju programmu nedrīkst slēgt mehāniski, neveicot to izvērtējumu. Šie divi principi attiecas arī uz Kultūras koledžu,” norāda kultūras ministre. Viņa uzsver, ka reformas mērķis augstākajā izglītībā ir uzlabot studiju kvalitāti un efektīvi šim mērķim virzīt finansējumu. LKK iespējamā reorganizācija, kad par LKK dibinātāju juridiski KM vietā kļūst LKA, var radīt iespēju plašāk salāgot studiju programmas starp LKK un LKA. Tas varētu nodrošināt LKK absolventiem plašākas iespējas turpināt studijas LKA, vienlaicīgi saglabājot LKK piedāvāto iespēju apgūt profesionālās studiju programmas un iegūt kvalifikāciju pēc koledžas absolvēšanas. „Ieguvēji varētu būt gan studenti, gan sabiedrība, ja daļa koledžas absolventu kā izcili nozares praktiķi būs ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un strādās profesijā, bet otra daļa varēs turpināt studijas Kultūras akadēmijā 2. vai 3. kursā bez iestājeksāmeniem, lai saņemtu akadēmisku izglītību, ja tādu vēlētos,” uzsver kultūras ministre un norāda, ka par šādām iespējām jāvienojas LKA un LKK kā līdzvērtīgiem partneriem, kuru ciešāku sadarbību varētu veicināt LKK atrašanās LKA sastāvā.

Iespējamo izmaiņu ietvaros LKK tiks saglabāts atsevišķas iestādes statuss LKA ietvaros, studentiem nemainīsies studiju maksa un netiks, slēgtas studiju programmas. Valsts finansējums šogad netiks samazināts nevienai kultūras nozares augstskolai.

Jau 2009. gadā Kultūras ministrija aicināja Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) izskatīt iespēju reorganizācijas ceļā kā atsevišķu struktūrvienību LKA pievienot LKK. Izvērtējot apstākļus, LKA Senāts 2009. 28. maijā pieņēma lēmumu par LKK struktūrvienības izveidošanu. Savukārt šā gada 19. janvārī starp LKK un LKA noslēgts sadarbības līgums, iezīmējot jomas, kurās augstskolas kopīgi var paplašināt savu darbību.

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres preses sekretārs
Tālr.: 26473310
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu