Skip to main content

Kultūras un radošo industriju attīstībai veido jaunu kvartālu Rīgā

Kultūras ministrija izsludinājusi ideju konkursu par kultūras un radošā kvartāla attīstību Miera ielā 58, Rīgā. Kvartālu ir paredzēts attīstīt kā daudzfunkcionālu un inovatīvu kultūras un radošo industriju pārstāvju mājvietu, radošās uzņēmējdarbības telpu, kultūras un radošās izglītības telpu, kā arī sabiedrībai kopumā atvērtu un pieejamu kultūras un radošuma telpu, tā pildot sociālu un dzīves kvalitāti uzlabojošu funkciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupas, iesniedzot ideju konkursa nolikuma prasībām atbilstošu ideju konkursa priekšlikumu.

„Viena no manām darbības prioritātēm ir kultūras un radošo industriju attīstība. Ir ārkārtīgi nepieciešams, lai Latvijā būtu vieta, kur veidotos spēcīga radošo industriju sinerģija, jo nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā kultūra un tieši radošās industrijas paredzēta kā viena no attīstības prioritātēm. Tāpēc konkursā ir svarīgi iegūt gan labākās idejas saturiski un arhitektoniski, gan arī efektīvu apsaimniekošanas modeli,” norāda kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

Ideju konkursā plānots iegūt iespējami labāko radošā kvartāla saturisko redzējumu, arhitektoniski telpisko vīziju un apsaimniekošanas modeļa priekšlikumu. Iesniegtās idejas izvērtēs žūrijas komisija, kuras priekšsēdētājs ir arhitekts Jānis Dripe. Žūrijas komisijas darbā piedalīsies kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore Dace Melbārde, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Komisars un valdes locekle Inese Odiņa – Laizāne, VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Projektu investīciju nodaļas vadītājs Viesturs Zeps, nodibinājuma „Rīga 2014” vadītāja Diāna Čivle, Valsts Kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka p.i. Gvido Princis. Konkursa komisija plāno pieaicināt ārvalstu ekspertus – gan no Igaunijas Kultūras ministrijas, ar kuru izveidojusies cieša sadarbība radošo industriju jomā, gan no citām valstīm.

Konkursa pieteikumu Kultūras ministrijā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2011. gada 16. septembrim plkst.11:00. Atklāta ideju priekšlikumu atvēršanas sēde notiks 2011. gada 19. septembrī plkst.13:00 LR Kultūras ministrijas Lielajā zālē. Konkursa nolikums atrodams Kultūras ministrijas mājaslapas www.km.gov.lv sadaļā „Konkursi”.

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres preses sekretārs
Tālr.: +371 26473310
[email protected]
Foto: iStock

 

Dalies ar ziņu