Skip to main content

Kultūras ministrija piešķirs 50 000 latu jaunam kultūras periodikas izdevumam

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu par atbalstu vispusīga, mūsdienīga iknedēļas kultūras izdevuma un ar to saistīta interneta resursa attīstībai, paredzot šim mērķim finansējumu 50 000 Ls apmērā.

„Sabiedrībai ir nepieciešams informatīvs, apcerošs un analītisks kultūras izdevums, kas atspoguļotu notiekošo sabiedrībā, mākslās un kultūrā kopumā. Kas aktualizētu vēsturi, skatītu Latvijas izcilo mākslas ainu Eiropas un pasaules kontekstā, uzturētu sarunu par vērtībām. Tam jābūt profesionālam un redakcionāli neatkarīgam. Tas var būt gan no jauna veidots, gan ar kādu esošu mediju saistīts,” skaidro kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

KM speciālisti ir veikuši pašreizējās situācijas izpēti kultūras periodikas jomā, secinot, ka informācija par kultūras norisēm un atsevišķu jomu analīze ir pieejama dažāda profila un veida interneta resursos un periodikas izdevumos, taču trūkst vienotas atraktīvas, pamanāmas un reizē padziļinātas un analītiskas platformas visām mākslas jomām vienuviet un kultūrai plašākā nozīmē.

Nepieciešamība pēc kultūras portāla un ar to saistīta iknedēļas izdevuma iepriekš apspriesta Nacionālajā kultūras padomē un saņemts tās konceptuāls atbalsts šīs idejas realizācijai. Padome vienojās, ka nepieciešams pēc iespējas plašam kultūras jomas pārstāvju un kultūras patērētāju lokam pieejams iknedēļas kultūras izdevums, kas nonāktu gan interneta lietotāju, gan drukātās preses cienītāju redzeslokā.

Pieteikumus KM pieņem līdz šā gada 22. augustam. Tos var iesniegt, ierodoties personīgi KM darba dienās no 8:30 – 12.00 un no 12:30 – 17:00 K.Valdemāra ielā 11a, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364.

Konkursa nolikumu iespējams saņemt KM Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, kā arī lejuplādēt KM mājas lapā, sadaļā „Konkursi”.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254, 29192298
[email protected]
Foto: iStock

 

Dalies ar ziņu