Skip to main content

Labklājības ministre piedalīsies ES Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes sanāksmē

Labklājības ministre Ilze Viņķele rīt, 17. februārī Briselē piedalīsies ES Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes sanāksmē. Sanāksmes ietvaros ministre piedalīsies diskusijā gan par sieviešu īpatsvaru uzņēmumu valdēs, gan – „ES – 2020” stratēģijā paredzētajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī šī gada nodarbinātības un sociālās aizsardzības prioritātēm.

2011. gadā Eiropas Komisija aktualizēja jautājumu par sieviešu zemo pārstāvību uzņēmumu valdēs, kas 2010. gadā bija tikai 12% no valdes locekļiem, tādēļ EK viceprezidente, tieslietu, pamattiesību un pilsonības komisāre Vivjena Redinga aicināja uzņēmumu vadītājus brīvprātīgi palielināt sieviešu pārstāvību. Saskaņā ar statistikas datiem, Latvijā sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs ir salīdzinoši augsts – 23 % no valdes locekļiem ir sievietes. Latvija ir 4. vietā Eiropas valstu vidū aiz Norvēģijas – 40 %, Zviedrijas un Somijas – 26 %. Labklājības ministre I. Viņķele: „Lai arī Latvijā neesam īstenojuši specifiskus, mērķētus pasākumus, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru uzņēmumu vadošajos amatos, rādītāji ir salīdzinoši labi. Visticamāk, tas skaidrojams ar kultūras vai vēsturiski izveidojošos fenomenu. Ir labi, ka tiek īstenoti pasākumi, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru, tomēr Latvija neatbalstītu regulējuma vai kvotu ieviešanu ES tiesību aktos. Rezultātu nepieciešams panākt sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un izplatot labās prakses piemērus.”

Gatavojoties pavasara Eiropadomei, kas izvērtēs „ES – 2020” stratēģijas īstenošanu, Ministru padome izskatīs dalībvalstu paveikto un aktualitātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā. Tiek plānots skatīt arī vairākus dokumentus par ES situāciju un prioritātēm šajā jomā – „Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu” un „Sociālās aizsardzības 3. ziņojumu par ekonomiskās krīzes sociālajām sekām un notiekošo fiskālo konsolidāciju”. Latvijā, lai mazinātu krīzes negatīvo ietekmi uz darba tirgu, 2009. – 2011. gadā tika būtiski palielināts finansējums un īstenoti jauni pasākumi dažādu mērķa grupu bezdarbniekiem. Pašlaik darba tirgus politikas pasākumi tiek pielāgoti, pakāpeniski atsakoties no īstermiņa pasākumiem krīzes seku mazināšanai un pārejot uz pasākumiem, kas paaugstina darbaspēka kvalitāti un aktivitāti. I. Viņķele: „Viena no Labklājības ministrijas galvenajām prioritātēm šogad ir tieši nodarbinātības politikas pilnveidošana. Mēs esam uzsākuši aktīvu darbu pie tā, lai panāktu ciešāku nodarbinātības politikas sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām, nodrošinātu kompleksu pieeju zemas nodarbinātības un augsta bezdarba problēmu risināšanai un sakārtotu nodarbinātības politikas plānošanas dokumentus.”

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Puķe
labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: +371 29145958
[email protected]

Dalies ar ziņu